Leduån bildar fiskevårds område

Leduån bildar nytt fiskevårds område och räknar vara klar till hösten 2015. ”20 000 havsöringsungar kommer att sättas ut i år, första året var 2014. Leduån är en skogsälv som rinner genom nio stycke sjöar samt fyra mindre tjärnar i de övre delarna av ån. Det unika med Leduån är att den har ett relativt jämn… Continue Reading


Fler giftalger med varmare klimat

Vi kan förvänta oss fler blågröna giftalger i Östersjön och nya, skadliga arter i Västerhavet när klimatet blir varmare. Värmeälskande, giftproducerande alger har redan intagit nya havsområden i olika delar av världen. Källa Säg algblomningar och de flesta svenskar tänker på den gulgröna soppa som numera regelbundet uppträder i Östersjön och i insjöar om sommaren… Continue Reading