Övergödning och sjukdomar runt Östersjön.

I kommande webbTV så kommer vi från Save The Baltic ( avd.  Water for life) under ett program ta upp övergödningsproblematiken och jordbruk rund Östersjön samt hur nyttig vår köttkonsumtion och mjölkkonsumtion egentligen är. Har ni några önskemål eller idéer om personer som ni anser är viktiga att medverka i vår webbTv? Kom gärna med… Continue Reading