Vildfiskens drastiskt ändrade levnadsvillkor vid Höga Kusten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vattenmyndigheten Bottenhavet Roger Nordin
Länsstyrelsen, Härnösand Östra Dalgatan 1
871 86 Härnösand 891 32 Örnsköldsvik

Undertecknad, Roger Nordin, vill lämna några synpunkter om Höga Kusten området med tillflöden, vad gäller vildfiskens drastiskt ändrade levnadsvillkor.

Jag är nu 79 år, hyfsat pigg pensionär, har en naturvetenskaplig utbildning (Stockholms och Uppsala Universitet) i botanik, zoologi, kemi , geografi, genetik, meteorologi mm. (1958-1963)
Jag har levt hela mitt liv i Höga Kusten området, bortsett från studietiden och militärtjänst. Jag har tillbringat mycket tid som barn/ungdom/NO-lärare nära Nätrafjärden samt, sedan 1965,  sommarstugeägare vid Omnefjärden.

Jag har kunna följa den, ur miljösynpunkt, katastrofala följden av fiskodling i öppna kassar.
Den i området äldsta odlingen i Ulvösundet på 80-talet lades ner på grund av upprepade fisksjukdomar. Kvar i sundet, under och omkring odlingen finns i dag en 50-70 cm hög, geléliknande, mörk, oformlig massa. En stor yta, helt utan naturligt biologiskt liv. Och inte det minsta tecken på naturlig återhämtning efter 30 ÅR!

Odlingen på insidan av Köpmanön, delvis på rester av Ulvöodlingen, men framförallt ett desperat grepp för att dämpa förlusten av 600 jobb, när NCB:s massafabrik lades ner. God genomströmning har spridit lösta näringsämnen över en stor yta i Bottenhavet. Men fekalie- och foderresterna under och omkring odlingen är enorma. De i Ulvösundet bleknar i jämförelse.

Från en mindre odling i Mjällomsviken kunde man efter 3-4 år märka en ökad tillväxt av vattenväxter sommartid. När en större odling etablerades vid Brattberget, Omnefjärden (2004), ökade igenväxtningen katastrofalt i de grundare vikarna runt om, och efter 2-3 år såg utlagda siknät ut som militära maskeringsnät. (Jag har inte kunna lägga ett siknät i ”våran” bukt (Västra Skataviken) sedan 2007. Sommarna 2013 och 2014 har det varit svårt att bada, rena djungeln. Vi har tvingats börja med en ”slåttanna”  i viken för att få ett bad.

Med två odlingar i Mjältösundet har man nu lyckats täcka resten av Höga Kusten området med regelbundna, stora näringstillskott. Det som förr var magra uppväxtområden för vildfisk, är nu, under sommar och höst, vikar och bukter med vegetarisk soppa, ibland giftig algblomning. Badförbud!
Under och runt varje kassodling bildas alltid ett syrefritt, ”dött” område.

Nu har kommunen* och MPD (Miljöprövningsdelegationen) kommit på det ”geniala” att låta kassarna i Nätrafjärden alternera mellan 2 nya platser i Nätrafjärden. Som om inte Nätrafjärden har lidit nog. (Fiberbankar, kvicksilvergömmor, bark, sjunktimmer mm.) Nu skall Nätrafjärden få nya döda ytor.
(*Red:s anm. Kommunen kommer att överklaga MPD:s beslut)

Det finns inga bottnar som återhämtar sig från det som samlas på botten under kassarna, fekalier och foderrester bl.a (jmfr. Ulvösundet.)

Flera av de platser som nu hyser odlingskassar, utanför Brattberget, Omnefjärden, Mjältösundet samt de som nu föreslås bli nya platser i Nätrafjärden, är fiskeplatser som sedan hundratals år används av ortsbefolkning för strömmingsfiske. Nu är man helt utestängd från områdena!

Förutom de döda havsbottenområdena under och runt kassarna, bildas stora volymer växtmaterial igrundare kustområde dit solljuset når under sommarhalvåret och där det samtidigt finns stora mängder löst fosfor och kväve från fiskodlingarna. Dessa växtmassor blir kvar någonstans, döda eller döende och kommer att kräva syre för förmultning, eller bilda syrefattiga eller syrefria områden vilket får till följd, mera döda bottenarealer.
C:a 25 km strandnära vatten (fjärdar och vikar) i Höga Kusten området är drabbade av övergödning och igenväxning. Sportfiskare, som går med kastspö efter Höga Kustens stränder vår och höst, får fortfarande en och annan havsöring på våren, men på hösten är det numera bara gröna vattenväxter på draget.

Rymlingar från kassarna ställer till stora problem i våra bäckar, åar och älvar. De strular till i vildfiskens lek, gräver om i lekgropar, äter vildfiskens rom mm. Odlarna har som kutym att:

a. inte anmäla att rymning inträffat över huvud taget.
b. anmäla en tiondel av förlusten till tillsynsmyndigheten.
c. i enstaka fall ange sabotage som orsak

Nätrafjärden: Sensommar- och höstlekande fisk utestängs till stor del från lekplatserna sedan slakteriet togs i bruk. Stresshormoner från kassfisken under bogsering upp i fiskådran och pumpning upp i fiskslakteriet för avblodning blir en kemisk/hormonell fiskspärr för vildfisken?
Ni i Vattenmyndigheten Bottenhavet har visst som en uppgift att se till att bland annat fosforutsläppen i sötvatten och Bottenhavet skall minska, ev. med 44 ton under en 10-årsperiod, (jordbrukare, skogsägare, massaindustri, kan tänkas vara målgrupper i projektet) samtidigt som kassodlingarna i Höga Kusten området ”får” släppa ut drygt 10 ton/år. (Fosfor är rankad som en bristvara i EU, ”rödlistad”)
”Någon, någonstans, silar mygg och sväljer kameler”

Jag hoppas att det finns något tänkvärt i ovanstående rader och jag önskar Er i Vattenmyndigheten Bottenhavet lycka till med Ert ansvarsfulla och för miljön viktiga arbete.

Ö-vik dag som ovan

Alla kopiera
Roger Nordin

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.