Jordbruksverket styrs av gödselmaffian och stödjer lagbrott

  Med gödselmaffia (GMF) avses de regnbågsodlare vars produkter till 75 % är regnbågsgödsel som dumpas i naturen med myndigheternas gillande. Restprodukten är 25 % regnbåge. Lagbrottet gäller Miljöbalken kap 2 § 8 som kräver att den som förorenar även städar upp efter sig. GMF´s ställning är sådan att Sveriges Television på deras begäran censurerar… Continue Reading


Vildfiskens drastiskt ändrade levnadsvillkor vid Höga Kusten

Vattenmyndigheten Bottenhavet Roger Nordin Länsstyrelsen, Härnösand Östra Dalgatan 1 871 86 Härnösand 891 32 Örnsköldsvik Undertecknad, Roger Nordin, vill lämna några synpunkter om Höga Kusten området med tillflöden, vad gäller vildfiskens drastiskt ändrade levnadsvillkor. Jag är nu 79 år, hyfsat pigg pensionär, har en naturvetenskaplig utbildning (Stockholms och Uppsala Universitet) i botanik, zoologi, kemi ,… Continue Reading