Luften är vad vi andas våra vatten

Detta är tankar från min egen verkstad! därmed inte det samma som förening tycker i helhet, inga proffesorer ingår i mitt framställande heller.

Vitaminbrist hos plankton

Rädda våra vatten har utvecklats till ett sofistikerat nätverk som växer så att fogarna knakar, hur räddar vi våra vatten? Jag har en teori som bygger på dom mista organismernas försvinnande från Östersjön dvs Diatoms eller Kiselalger som är motsatsen till övergödning.

11082617_10203929881429129_864337465740883692_n

Kisel är grunden till mångt och mycket i våra egna kroppar så även i fisk och skaldjur, kedjan är väl dokumenterad av Bl siberprojektet där man sonika fastställt att mängden kisel är för lite i Östersjön. Hur får vi då mer kisel till Östersjön? jag påstår att kisel halten är beroende av våra älvar i Östersjö regionen, och därmed är livsbetingelserna ytterst drabbade av denna tes, bristen på kisel leder till att vi får en obalans i Östersjön, detta ger ej tillräckligt med kiselalger som är mat åt plankton och djurplankton, gemensam närmnare för detta är syre producenter.

11082665_10203929873348927_6813780006325059522_n

Jordens lungor nämns ofta om våra hav, detta är inget fenomen idag att Östersjön är i en ond cirkel i sin döende process, kända fenomen från brist av Kiselalger Planton  och djurplankton är just näringsfattiga vatten, hur löser vi denna gåta? genom att berika våra vatten med mer löst kisel kan vi alltså rädda just Östersjön, men resan dit är lång och vi måste få syre för att kunna genomföra detta. En del i detta projekt som jag nu lyfter fram är just att helt sonika spränga dom kiselslukande dammarna i våra älvar, befria dom små kraftverken först och börja mäta skilnaderna i vår Östersjö, ser vi att kiselhalten ökar så är vi på rätt väg.

11072929_10203929885189223_8251622121018673639_n

Kända sjukdommar kopplade till B-vitaminbristen. Fågeldöd. Ejder blåmussla. Havet. Artiklarna som är markerade är länkar till mitt påstående, det finns ingen återvändo gällande vattenkraften i dags dato, vi måste helt sonika släppa ut dessa kisel ämnen till förmån för Östersjön, detta innebär rent konkret att vattenkraften dödar Östersjön. Konkreta åtgärder behövs för att spränga vattenkraften till historien som Sveriges sämsta idee, när vattenkraften är sprängd kan mångfallden åter leka i älvarna som genererar närproducerad fisk till alla. Detta innebär också att fiskodlingar i öppna kassar är en era som nått sitt slut.

http://www.adventure-journal.com/2015/05/rivers-bounce-back-quickly-after-dam-removal-study-shows/

Floder och sjöar återhämta sig snabbt när dammar inom vattenkraft tas bort, visar en ny rapport. I vissa fall tar sitt bara några månader eller år, i stället för årtionden, för de flesta flodkanaler för att stabilisera, särskilt när dammar avlägsnas snabbt.

Den nya studien, som publiceras i Science, kom efter forskargruppen tittat på mer än 125 dammrivningar. Viktiga faktorer är storleken av dammen, volymen och typen av sediment ansamlats i behållaren ( kisel, vitaminer mm )

Som lekman känns detta som ynnest att få skriva om, då detta drabbar tredje land som ej har någon vattenkraft att prata om, tredje land blir drabbade av sämmre bestånd då ej mat finns i tillräckliga mängder, för finns inte kiselalgerna finns inte plankton och djurplankton i tillräckliga mängder. om våra hav producerar massor av syre så är koldioxiden ett mindre problem, givitvis kan en hel del påståenden vara felaktiga eller felformulerade, men tanke på införda länkar så känner jag att jag tror vi kan rädda Östersjön genom att just spränga vattenkraften i tusen bitar. Luften är vad vi andas våra vatten?! Kenneth Karlsson

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.