Biologisk mångfald på spåren

En liten blänkare om vad våra järnvägsspår besprutas med.  Läs hela dokumentet här Trafikverket Bekämpningsmedel som används I dag besprutas de flesta järnvägslinjer systematiskt efter ett rullande schema (varje eller varannan sommar). För banvallar används ett specialbyggt tåg. Datorer styr dosering av preparat och dokumenterar hur mycket som läggs ut. Dessa håller även reda på var… Continue Reading


Strutspolitik i riksdagen

Insändare i tidskriften Båtliv nr 2 2015: RIKSDAGEN HAR BESLUTAT om en ny lag som förbjuder utsläpp från toaletter i fritidsbåtar. Samtidigt blundar riksdagen för de stora bidragen till Östersjöns övergödning, exempelvis storskalig dumpning av gödsel från odlingar av regnbåge med föråldrad teknik. När första förslaget kom om en ny lag om fritidsbåtstoaletter skrev vi… Continue Reading