Paradis eller falsk idyll?

 

020.2DSC_8858

Den översta bilden visar vår fantastiska utsikt som vår familj haft glädjen att njuta av i mer än 50 år. Bilden under idyllen, mitt i vårt vackra världsarv, på cirka 200 meters avstånd, ligger sedan cirka 27 år tillbaka en fiskodling.

För knappt 30 år sedan stängde massafabriken några kilometer härifrån och vi såg fram emot ett renare vatten, som för oss, vid ogynnsamma vindar, hade varit både missfärgat och illaluktande.
Vi har senare fått veta om dioxin och kvicksilver som denna verksamhet lämnade efter sig.

MEN fyra år senare, 1988 anlades alltså en fiskodling här.
Ett av argumenten var att skapa sysselsättning för några av dem som blivit arbetslösa vid nedläggning av fabriken. Man lovade cirka 45 arbetstillfällen. Men det blev bara en handfull då, och inte fler under kommande år!  Ändå har odlarna genom åren hävdat vikten av arbetstillfällen i glesbygden i sina Miljökonsekvensbeskrivningar inför varje ansökan. Det har man tydligen lyckats med i så hög grad, att till och med våra politiker har gått på det!

Åren gick, odlingarna bytte ägare och processer med nya ansökningar och beslut avlöste varandra.
Vi närboende har genom åren lämnat in yttranden och överklaganden på verksamheten.
Ganska tidigt upplevde vi bland annat synliga försämringar av vattenkvalitén och andra olägenheter som vi påpekade. Detta påverkade inte alls myndighetens beslut, utan odlingen fortsatte att drivas år efter år….

Sommaren 2014 var den värsta vi upplevt vad gäller igengrodda stränder och vattenbryn. Under hela sommaren minns jag inte en enda dag då havet luktade, ja, just det – hav! Det var snarare en unken lukt, likt en sur disktrasa.

10403949_251272058398258_9120944120515603032_o10006608_243747085817422_2207110410376215597_n

 

Vi har under årens lopp sett hur förändringar skett vid stränderna, framför allt nära odlingen.
Denna sommar ville inte ens barnbarnen bada här!

Ytterligare ny ansökan lämnades in av odlaren hösten 2011.

Nu i april, 3,5 år senare fick vi myndighetens beslut.

Man hade beslutat att odlingen skulle upphöra på den plats den legat på i 27 år. Argument var bland annat att botten kring odlingen var starkt påverkad. Trots detta skulle man ändå få använda platsen till vinterförvaring av slaktfärdig regnbågslax. Argumentet var att fisken blir endast stödutfodrad vintertid.

På utsidan av ön skulle man få odla sättfisk och yngel.
Det betyder alltså att man skapar ytterligare en odlingsenhet för att påbörja en ny miljöförstörande verksamhet! Argumentet från odlarens sida, var att mängden fisk blir mycket mindre. Men fodret innehåller å andra sidan mer fosfor än detta till stor fisk. En odling som flyttas från en sida på ön till den andra kommer också att förorena, och vem vet vart vindarna för utsläppen!

Miljöprövningsdelegationen som tagit beslutet gick emot sin egen myndighet Länsstyrelsen som ansåg att vidare drift vid ön skulle upphöra. En åsikt som även delas av Örnsköldsviks kommun.

Jag vill återknyta till att våra barnbarn inte ville bada i havet vid stugan sommaren 2014.
– Vattnet är äckligt sade 8-åringen.
Det är tur att vi har en båt. Barnen tillsammans med sin mamma och pappa fick åka till Älgön som har en långgrund härlig strand!

Kanske är det detta som är paradiset?

20140721_193102

Tänk om det kunde vara så! MEN här på Älgön ska också anläggas en fiskodling!
Den ska användas växelvis med ytterligare en odling utanför Hummelvik vid
Köpmanholmen. 2 nya anläggningar ska alltså startas, på 2 nya platser!

Titta nu noga på bilden – nästa gång någon tar en bild – kommer den kanske att se annorlunda ut…..

Frågan om allt detta är paradiset eller en falsk idyll är lätt att svara på. Den är en falsk idyll.
Omnefjärden och Mjältösundet, två otroligt vackra platser, även dessa i Höga Kusten, är också falska idyller och får också leva med nya tillstånd med allt vad det innebär för de som bor nära med övergödning och igengrodda stränder. För de allra flesta är det inte heller där läge att bada längre!
Där har man överklagat respektive beslut till Mark- och miljödomstolen.

Så länge myndigheterna inte sätter stopp, och så länge odlingarna i öppna kassar finns kvar, över huvud taget, med sina utsläpp av gödsel från näringen och med påverkan för människor i dess närhet, kommer med största sannolikhet vattnen kring Höga Kusten att ytterligare försämras. Detta kommer med största sannolikhet att innebära sämre livskvalité för de som bor kring dessa kuster.

Många anser att Östersjön är en tickande miljöbomb. Ska odlingarna vid Höga Kusten fortsätta att bidra ytterligare till detta med sina utsläpp? Vi måste bli mycket bättre på att ta hand om vårt inhav. Vi har ju bara ett! Det gäller naturligtvis också att våra politiker måste övertyga andra länders makthavare kring Östersjön att vi måste hjälpas åt att få våra vatten att tillfriskna.

Lena Hjärpne

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.