Vi granskar tranås energi

Sexton frågor med tranås energi 1. Hur många kraftverk har ni? Vi har 3 st vattenkraftverk samt 3 st dammar där det inte finns vattenkraftproduktion idag.  2.Är alla anpassade för lekvandrande fisk. Av ovanstående 6 anläggningar är 3 st anpassade med faunapassager, dvs anpassade för lekvandrande fisk men även annan fisk kan passera upp och… Continue Reading