Gruvuniversitet eller bredduniversitet? Toppstyrning, köpta professurer och censur

Citat Nils Harnesk. Fortsätter min lilla granskning av LTU och dess utveckling och relation med gruvnäringen. ”Den färdriktning som LTU nu har valt är enligt min mening inte för regionens bästa men däremot för vissa branschers bästa. Jag tycker t.ex. att det är skamligt men symptomatiskt för situationen att LTU kan låna sin trovärdighet som… Continue Reading