Vi dricker samma vatten som dinosaurierna

Vi dricker samma vatten som dinosaurierna, eller vi dricker Cleopatras tårar, undra om det var klorerat redan då?. En sammanfattning av flera artiklar skrivna om våra vatten och klor. Märkligt är att det finns en mängd olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Här lyfter vi internationella och Svenska uppfattningar.

http://www.svensktvatten.se/

Det finns drygt 1 750 kommunala vattenverk som tillsammans producerar nästan 1 000 miljoner m 3 dricksvatten per år (= en kub med sidan 1 km) till närmare 8 miljoner människor. Trots att hälften av allt dricksvatten som lämnar vattenverken kommer från ytvatten finns bara knappt 170 ytvattenverk. De som finns är ofta stora. Däremot finns det många små grundvattenverk (knappt 1500 st). Grundvattenverk som förser mer än 2000 personer med dricksvatten är inte fler än cirka 250 st. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Det finns inga belägg för att klor i så låga doser skulle kunna påverka hälsan. Genom förändrad behandling försöker flera vattenverk ändå att minska klortillsatsen. Kan det vara skadligt att dricka klorerat dricksvatten? Nej, klorering görs för att döda eventuella skadliga mikroorganismer i dricksvattnet. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att fördelarna med att klorera dricksvatten överväger nackdelarna. Klor som desinfektionsmedel har ofta ifrågasatts.

Det kan reagera med organiska ämnen (humus) i vattnet och bilda organiska klorföreningar, som i för höga halter kan öka risken för c

Lukten av klor ofta tros vara en ren lukt särskilt i vissa miljöer. Ta sjukhuset till exempel lukten av klor det kan vara mycket lugnande eftersom vi vet att det dödar alla typer av bakterier. Lukten av klor från ett glas vatten kan emellertid vara ett verkligt skarp lukt. Jag bor på landet och har egen brunn, så det är det allra första jag märker när du besöker staden. Faktum är att jag bär ofta min egen dricksvatten med mig på resor eftersom lukten är så besvärande.

Cirka 98 procent av alla kommunala vattenbehandlingssystem som desinficerar sina vattenanvändning klorbaserade desinfektionsmedel. Införandet av klorering och filtrering gav den virtuella eliminering av vattenburna sjukdomar som kolera, tyfus, dysenteri, och hepatit A. Uppenbar användningen av klor har varit mycket fördelaktigt för vår vattenförsörjningssystem; Men det kan finnas en del andra effekter som vi inte är så medvetna om så kanske vi borde vara.

http://web.abo.fi/meddelanden/disputation/1998_06_smeds.sht

 

Här en Amerikansk studie.

Problemet är inte klor i sig; det är de kemikalier den bildar när den kommer i kontakt med organiskt material. Dessa kemikalier kallas Desinfektion Biprodukter (DBPs). Naturvårdsverket har föreslagit nya regler för att minska DBP nivåer i kommunalt vatten eftersom deras fulla effekter kan vara ett problem. Tills alldeles nyligen, oro dricksvatten åt att undanröja patogener eller vattenburna sjukdomar. Användningen av klor ansågs vara säker. Man trodde att alla kommunala vattenförsörjningen kunde göras så ren som fjäll källvatten eftersom klorering förstör alla djur och mikrobiellt liv, lämnar inga spår av sig själv efteråt. Emellertid, med den nuvarande kunskapen om närvaron av halogenerade organiska föreningar, såsom kloroform i kloredricksvattenförsörjning, är att tron ​​förändras.

41014594    http://www.bvsde.ops-oms.org/texcom/nutricion/ref7.pdf   http://www.pure-earth.com/chlorine.html Hur påverkar klor våra vatten, vilka sjukdomar bidrar detta till hos djur och natur. Svenskt Vatten  http://www.miljoportalen.se/vatten/dricksvatten/rent-vatten-i-kranen

chlorine_shower

Kloroform, en kombination av klor och etanol, en gång dök upp i tandkrämer, hostmediciner och andra läkemedel, men det har varit förbjudet som en konsumentprodukt i USA sedan 1976. Den amerikanska National Toxicology Program elfte rapport om carcinogener implicerar det som rimligt förväntade att vara en mänsklig carcinogen. Exponering för kloroform kan ske genom inandning, förtäring eller kontakt med hud eller ögon. Kloroform testades för carcinogenicitet hos tre experiment på möss och en på råttor. Det producerade levercancer hos möss, njurtumörer hos hanråttor, och sköldkörteltumörer hos honråttor. Den International Agency for Research on Cancer (IARC) har kommit fram till att kloroform är cancerframkallande hos försöksdjur.

images

Eftersom kloroform så lätt tas in i kroppen från att andas, äta eller dricka vatten fläckas med det, och genom huden och ögonen, betyder det att allt från att dricka eller matlagning till duscha i klorerat vatten kan utsätta dig för kloroform. Kanske nu mer än någonsin, måste vi vara medvetna om vårt vatten och vad som finns i den. Vi kan inte ändra hela 98% av vattenreningsverk, men vi kan byta vatten vi dricker och använder i våra egna hem eller företag. Det finns hem vattenreningssystem på marknaden idag som kan ta kranvatten och göra det bra rent dricksvatten. Dessa system inte bara ändra lukten och smaken av ditt vatten, kan de göra det mer hälsosamt också. Vi behöver alla ett ekonomiskt sätt att tillhandahålla rent dricksvatten för våra familjer.  Det är dags att göra allt vi kan för att skydda oss från alla cancerframkallande ämne. Investeringen för att rädda vårt eget liv är den bästa investering vi kan göra.

chlorine-Danger

 • Klor användes  i olika former i kemisk krigsföring
 • Klor: som tillsätts i reningsprocessen, gör artären stel, förstör proteiner i kroppen, irriterar huden och bihålorna, bidrar till astma, allergi och luftvägsbesvär.
 • Kloroform: en bi-produkt av klorrening som: ökar bildning av fria radikaler (som i sin tur accelererar åldrandet),   stimulerar onormal celldelning, och oxidering av kolesterol. Det är känt som cancerogent ämne!
 • DCA (Dichloro acedic acid): Denna biprodukt av klor förändrar kolesterolomsättningen och har i labbråttor orsakat levercancer.
 • MX (en annan klorerad syra): åter en biprodukt av klorinering, MX orsakar genetisk mutering som kan bidra till cancer och har funnits i allt klorerad vatten som testats.
 • En möjlig orsak till cancer i urinblåsan och ändtarmen: att dricka klorerat vatten indikeras enligt forskning en ökad risk att utveckla cancer i blåsan och ändtarmen.

Du badar inte självförvållat i toxiner varje morgon… du planerar inte skada dina lungor eller bihålor, försämra din allergi, irritera huden eller kanske värst av allt… öka din risk för cancer… eller hur?

Naturligtvis inte. Men faktum är att klor och dess biprodukter som finns i ditt bad och duschvatten är kraftiga toxiner som dödar svamp och bakterier, och kanske utgör ett gift för din kropp.

Du absorberar 6 till 100 gånger mer klor i en dusch eller ett bad än du gör när du dricker samma klorerat vatten!

Tester visar att din kropp kan absorbera mer klor under de tio minuterna som du duschar, än om du drack åtta glas av samma vatten. En varm dusch eller ett bad öppnar porerna, och huden fungerar som en svamp.
Som resultat, inhalerar du klorångorna, absorberar du dem genom huden och direkt in i cirkulationen i en hastighet som är sex gånger mer än när du dricker samma vatten.
Den sammanfattande påverkan på din hälsa visar att en dusch eller ett bad i klorerat vatten kan vara en av dagens största risker. Kortsiktigt, kan klorerat vatten irritera ögonen, bihålorna, halsen, huden och lungorna. Långsiktigt omfattar riskerna en häftigt ökad produktion av fria radikaler (som ökar åldringsprocessen!), ökad risk för genmutering, nedsatt förmåga att omsätta kolesterol och åderförkalkning.
Att duscha eller bada i klorerat vatten är en allvarlig risk, men är lätt att åtgärda, omedelbart. Och det är ditt eget ansvar att skydda dig själv.

100 sjukdomsalstrande år
I nästan 100 år, har klor använts för att desinficera vårt vatten. Klorhalten där du bor avgörs av vattenkällans kvalitet, men även om det inte smakar eller luktar klor, finns det i vattnet tillsammans med biprodukterna som anses vara några av de mest cancerogena ämnen som finns.
Forskning som utförts av Harvard University och the Medical College of Wisconsin indikerar att klorerat dricksvatten har sammankopplats i USA med en ökad risk för cancer i urinblåsan och ändtarmen.
Andra symtom kan vara:

 • Bihåleinflammation
 • Allergi
 • Hudirritation
 • Emfysem
 • Astma

Andra risker med klorrenat vatten
När klor reagerar med organiska ämnen som redan finns i vattnet (humus, organiskt ämne från förmultnade växter), bildas toxiska biprodukter. Kloroform, orsakar till exempel cellmutering och oxidering av kolesterol. Kloroform användes förr som bedövningsmedel. Det förbjöds av USA’s läkemedelsverk FDA 1976 när det upptäcktes att det orsakade cancer.
Enligt USA’s Environmental Protection Agency anses MX vara, den största “ensamma orsak” till vattnets mutagena egenskap.

Beviset står klart. Rådet är enkelt: sluta klorera din kropp!
Säkra ditt bad – bada utan toxiner!

Vad är rätt!  vad är fel?

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.