Ålands Landskapsregering: Förslag till Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021

Syftet med åtgärdsprogrammet är att skapa en ram för skyddet av grundvatten, sjöar och kustvatten. Det övergripande målet är att allt naturligt vatten ska uppnå en god ekologisk status senast år 2015. Det är inte är möjligt för vissa områden på grund av naturliga, tekniska eller ekonomiska orsaker att detta kan ske under 2015. I dessa… Continue Reading