Utvärdering av Fiskeområde Halland

1. Projektrubrik: Utvärdering av Fiskeområde Halland 2010‐2013 Journalnr: 2013‐3539 2. Fiskeområde Hallands styrelse har varit drivande i projektet. Projektet har inte samarbetat med andra organisationer. Inom ramen för projektet har FOH bjudit in polska insjöfiskare och fiskodlare för att utbyta erfarenheter. Detta besök resulterade i att representanter för det halländska fisket kommer att göra ett… Continue Reading