Sportfiske mässan 2015 medverkande parter

ladda ned (2)

Gemenskapssida för användare av mobil app FishBrain.
”FishBrain guidar dig var och när att fiska och rekommenderar de beten att använda. Som väl du kan följa dina vänner och kolleger sportfiskare lokalt och överallt. Allt du behöver göra för att hålla din egen fiskeloggbok är att ta en fångst foto, den appen kommer att spela in plats, tid och väderstatistik automatiskt. platsen kan hållas hemligt för andra FishBrainers. Ladda ner gratis på fishbrain.com/app! ”

Östersjö Blues

IMG_1745

http://www.stevefuture.se/kontakt/ Programledare Stefan Pettersson Östersjöblues http://www.radiohaninge.se/

 

 

 

10443549_249813611877436_8213667296700668491_n

Med rädda Högakusten Nils-Erik Vigren samt skribenten och ordtäjanren Lena Hjärpne.Vi är oroliga för att odling av regnbågslax ska fördärva Höga Kusten.
Vi som står bakom sidan är fast- och fritidsboende i närheten av fiskodlingarna i Köpmanholmen, Mjältön och Omnefjärden.

Högakustenområdet ligger i Ångermanland och sträcker sig från Härnösand i söder till Örnsköldsvik i norr. Den kännetecknas av en ovanligt brant kust. Här finns ett av våra världsarv och har en ovanligt stor landhöjning efter inlandsisen och anses av många vara ett av Sveriges vackraste områden.

Den ideella Föreningen Rädda Höga Kusten bildades i maj 2013 och har i dagsläget cirka 550 medlemmar. Det som förenar oss är vårt kompakta motstånd mot fiskodlingar i öppna kassar, där fekalier och överblivet foder helt orenat dumpas i våra kustvatten.
Gemensam målsättning utöver motståndet är att allt vattenbruk i Sverige ska bedrivas i landbaserade anläggningar med RAS-teknik där avfallet tas omhand och nyttiggörs på olika sätt!
beras_logo_transparent_221x63
BERAS International – med fokus på hållbar mat

Nu har BERAS International bildats – en ny organisation i Södertälje kommun som baserar sin verksamhet på en mer hållbar matproduktion och livsmedelssektor. BERAS International kommer att arbeta med forskning, utbildning, utveckling och implementering kring koncept som rör hållbar mat. I synnerhet kommer man vidareutveckla och sprida konceptet Östersjövänlig mat (Diet for a Green Planet). I styrelsen sitter representanter från såväl Södertälje kommun som Saltå Kvarn och Ekologiska Lantbrukarna. – Vi engagerar oss i BERAS International eftersom hållbara livsmedel är en framtidsfråga för Södertälje kommun – och BERAS forskning visar att det går att rädda Östersjön från övergödning och minska de totala utsläppen av växthusgaser, säger Karin Voltaire, näringslivschef i Södertälje kommun och styrelseledamot i BERAS International. BERAS har varit två EU-projekt (2003-06 och 2010-13) som har handlat om att minska övergödningen av Östersjön. BERAS har gjort det möjligt att forska på ett uthålligt ekologiskt jordbruk och genererat tre koncept som omfattar hela livsmedelskedjan (från bonde till konsument) och därigenom skapar förutsättningar för att rädda Östersjön.

10478672_611580688955974_523333665589968426_n
Gruva vid Vättern eller dricksvatten? Vi måste välja!
​Vi måste sätta stopp för att Vättern används som skjutbana och soptipp för gruvavfall:

Aktion Rädda Vättern startade på flera orter runt Vättern för tre år sedan och sedan vi bildade förening i maj 2013 har vi nu fått mer än 600 medlemmar, däribland många organisationer, föreningar och företag. Tack vare våra medlemmars ekonomiska stöd och vårt nära samarbete med Naturskyddsföreningarna runt Vättern har vi också fått hjälp av erfarna miljöjurister.

Vi är många som är djupt oroade över att Vättern och dess vatten hotas och vi får ett allt starkare stöd från folk i allmänhet men också från många politiker i beslutande ställning i kommunerna runt sjön.

Vi är djupt oroade över att Tasman Metals provborrar som förberedelse för en gruva i Norra Kärr vid Östra Vätterbranterna, norr om Gränna.
Hela Vättern, med dess stränder och öar är ett Natura 2000-område och Vättern är dessutom en mycket värdefull dricksvattentäkt som nyligen blev vattenskyddsområde.
Vätterns framtida värde som dricksvattentäkt kan inte överskattas: inom en snar framtid kommer kommuner i Örebro län att ansluta till Vättervatten och Vättern är även sannolik framtida vattenförsörjare även för Stockholmsområdet när Mälaren blir otjänlig som dricksvattentäkt.

Aktion Rädda Vättern, och alla som bor i området, är djupt oroade över de uppenbara miljörisker som blir en direkt följd av Tasman Metals planer på ett mycket stort dagbrott i Norra Kärr, c:a cirka 200 m djupt, med lakningsdammar som avvattnas av åar och bäckar som mynnar i Vättern. Gruvan ligger i ett vattenrikt område i en sänka som har sin avrinning rakt ut i Vättern. Man planerar att laka fram metallerna i stora lakningsdammar med svavelsyra för att fälla ut metallerna ur det krossade berget. Det blir också enorma upplag av gråberg, tungmetaller och andra gifter:
”Ni får välja, dricksvatten eller gruva.” Det är inte möjligt att skydda Vättern som dricksvattentäkt med ett så stort dagbrott med tillhörande lakvattenbassänger, sandmagasin och dammar som dräneras via bäckar med tillrinning till Vättern, enligt Eva-Lotta Thunqvist, teknologie doktor i mark- och vattenteknik vid KTH. En gruva i Norra Kärr skulle innebära att miljöfarliga restprodukter: uran, torium, höga halter av bly och andra tungmetaller upplösta i mycket stora volymer med svavelsyra måste lagras i dammar under mycket lång tid – och alla gruvdammar läcker, det är alla experter på dammanläggningar eniga om. Det är även stor risk för översvämning vid kraftig nederbörd, vilket spås bli betydligt vanligare i klimatförändringarnas spår.

 

baltic-salmon-blue10937549_10204658637523490_2073116463_n

https://savethebalticsalmon.se/2014/05/24/mal-och-visioner/

Sidan vi jobbar för, samt facebookgrupperna är ca 7000 medlemmar.
Vi är politiskt och religiöst obundna, alla är välkomna.
Vi är en idébringande organisation utan egna vinst intressen.

Några av våra Mål
Fokus den biologisk mångfald och den vilda laxen.
Sedimentpassager i utbyggd vattenkraft.
Samarbeta över landgränserna samt bygga ett internationellt Östersjö forum
Jobba för människors lika värden.
Vi bygger egna fiskvandrings vägar för biologisk mångfald.
Samarbeta över landgränserna samt bygga ett internationellt Östersjö forum.
Stoppa oetisk export av fet fisk från Östersjön.
Vision
Rädda Östersjön.
Målet är 96 000 Östersjömedlemmar i en framtid, 1 % av Östersjöns medlemmar.
Påverka Riksdagens framtida beslut.
Påverka EU.s framtida beslut.
Lika regler för fiske i Östersjön.
Vi har ansvar för dom sju kommande generationerna och skall vara djur och naturs bevakare under ytan.
Hjälpa länder runt Östersjön med deras arbete för våran gemensamma resurs.
Vara med och bygga upp Östersjöcentrum som på sikt kan byggas i samtliga medlems länder.

Nu vill även öka förståelsen för övriga föreningar landet runt, där sammarbete är mottot för framgång. Vi behöver fler Levande älvar i Landet! och ett gift förbud. Fler fria älvmynningar! fler vakter efter våra älvar! fler fredade lekbäckar och uppväxtplattser, Inga fler gruvor ala ge bort Sverige, inga fler fiskodlingar i känsliga källflöden, gärna en avveckling av befintliga fiskodlingar som Åland gjort, en levande Östersjö är en av dom viktigaste pusselbitarna vi har för ett fungerande kretslopp från Hav till fjäll. Då kan våra älvar börja leverera seriös turism som ger glesbyggd jobb och glädje i framtiden. Alla föreningar och sportfiskare landet runt gör ett enormt arbete.

Ledord är Water fore life and Holy waters.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.