Årsmöte med Save The Baltic Salmon.

Förslag till DAGORDNING för årsmöte med

Save The Baltic Salmon.

Lördaqen 2015-03-21 i Jönköping Klockan 9.00 klubbstugan scouternas lägergård. Samt goggle.

baltic-salmon-blue10937549_10204658637523490_2073116463_n

 1. Mötet öppnas. Ordförande Kenneth Karlsson hälsar alla välkomna.
 1. Val av ordförande för årsmötet.
 1. Val av sekreterare för årsmötet.
 1. Val av 2 st justerare (som skall godkänna årsmötesprotokollet)
 1. Mötets behöriga utlysande.
 1. Godkännande av dagordningen.
 1. Verksamhetsberättelsen för det gångna året redovisas.
 1. Kassarapport.
 1. Revisorernas berättelse.

IO.Ansvarsfrihet för styrelsen?

II.Val av ordförande för en period om 2 år. (2015 och 2016).

12.Val av kassör för en period om 1 år (2015).

13.Val av sekreterare för en period om 1 år (2015).

14.Val av valberedning. 3 personer för en period om 2 år (2015 och 2016).

15.Val av 1 st ledamot för en period om 1 år (2015), och 1 ledamot för en

period om 2 år (2015 och 2016).

16.Val av 1 st suppleant för en period om 1 år (2015), och 1 suppleant för en

period om 2 år (2015 och 2016).

17.Val av 2 st revisorer för en period om 2 år (2015 och 2016).

18.Val av 2 st revisorssuppleanter för en period om 2 år (2015 och 2016).

 1. Fastställande av medlemsavgifter för år 2016

(för år 2015 är det 50 kr/medlem).

 1. Motioner och ärenden som inkommit före årsmötet.

21.Övriga frågor. (Här tas frågor upp gällande t ex gruvnäringen, fiskodlingar,

vattenförstöring m m).

 1. Mötet avslutas.
 2. Stadgar för Save the Baltic Salmon (1)
 3. Bevis – organisationsnummer STBS (1)
Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.