Årsmöte med Save The Baltic Salmon.

Förslag till DAGORDNING för årsmöte med Save The Baltic Salmon. Lördaqen 2015-03-21 i Jönköping Klockan 9.00 klubbstugan scouternas lägergård. Samt goggle. Mötet öppnas. Ordförande Kenneth Karlsson hälsar alla välkomna. Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare för årsmötet. Val av 2 st justerare (som skall godkänna årsmötesprotokollet) Mötets behöriga utlysande. Godkännande av dagordningen. Verksamhetsberättelsen… Continue Reading


”Fiskarna får simma i en lösning av väteperoxid”

Lusmedel från Alby ska rädda norsk lax Från blekmedel inom pappersindustrin till laxlusmedel – steget kan tyckas långt men nu har Akzo Nobels Albyfabriker fått tillstånd så deras väteperoxid kan användas även som läkemedel. Det finns en stor efterfrågan särskilt från Norge eftersom deras enorma matlaxodlingar har drabbats svårt av laxlusen. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3 Fprogramid%3D110%26artikel%3D6107426 Källa:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6107426 Vi… Continue Reading