De vägrar se på när fisken tar död på världsarvet

Reportage i tidskriften FiB Kulturfront text Max Wigardt, foto Pär Olert – ”Det är inget fel på stridsviljan” försäkrar Dag och Kerstin Sjögenbo, Roger Nordin och Nils-Erik Vigren som alla ingår i styrelsen för intresseföreningen Rädda Höga kusten. De motsätter sig en utökning av fiskodlingarna och hoppas på ett livligt motstånd. Bottendöd, övergödning och igenvuxna vikar… Continue Reading