Åland är världsledande med hållbart vattenbruk

Så som det ser ut just nu, lagstiftningsmässigt, så är det mycket svårt att etablera nya fiskodlingar på Åland, särskilt i saltsjön.

Detta främst på grund av regleringar i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.

Då är det främst 5 kap. 9 § som är avgörande, se citat nedan:

En komminikation med Lena Hjärpne/Mikael Stjärnfelt

”Om inte kvalitetsnormer gäller för vattenområde i
saltsjön syftande till att begränsa övergödning, såsom
kvalitetsnormer avseende ekologiska förhållanden eller
kvalitetsnormer i enlighet med 4 § 1 mom., får ny
eller ändrad markanvändningsåtgärd eller verksamhet
komma till stånd i vattenområdet eller dess tillrinningsområde
endast om det visas att åtgärden eller
verksamheten inte kan bidra till ökad övergödning i
området eller att förbättringsöverskott utnyttjas enligt
bestämmelserna i 12 §.”

Kvalitetsnormer som det hänvisas till finns inte framtaget och därmed måste sökanden i så fall påvisa att verksamheten inte kan leda till ökad övergödning. Det är svårt med tanke på verksamhetens karaktär, att ge foder till fiskar som innebär att näringsämnena endast delvis binds i fisken och som leder till att största mängden blir kvar i vattenmiljön.

 

Om vi däremot talar om etablering av landbaserad fiskodling (recirkulationsanläggning) så är det en helt annan sak. Den bedöms i princip som vilken industriverksamhet som helst och då är det som faktisk ”kommer ut ur röret” som bedöms och som man ställer krav på hur det skall behandlas eller hur ”rent” det ska vara. Någon faktisk ansökan har ännu inte behandlats så det är svårt att säga vad kraven är.

 

Hoppas detta är svar på din fråga. Om inte så får du gärna återkomma så försöker vi på nytt.

 

Hälsningar

Mikael Stjärnfelt

Miljöskyddsinspektör

Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 MARIEHAMN

1a

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.