Åland är världsledande med hållbart vattenbruk

Så som det ser ut just nu, lagstiftningsmässigt, så är det mycket svårt att etablera nya fiskodlingar på Åland, särskilt i saltsjön. Detta främst på grund av regleringar i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland. Då är det främst 5 kap. 9 § som är avgörande, se citat nedan: En komminikation med Lena Hjärpne/Mikael Stjärnfelt ”Om inte kvalitetsnormer… Continue Reading