Kan odling av hälleflundra på land ersätta oljan?

Fotograf Arne Ullebø Utdrag ur artikel i VG 2015-02-01. 8000 liter vatten pumpas upp från 200 meters djup i Sognefjorden varje minut. Jan Arne Brekke säger att det inte finns någon gräns för hur långt man kan nå med landbaserad fiskodling. Köksmästare från hela världen ringer till Jan Arne för att fråga efter mer hälleflundra! Efterfrågan… Continue Reading