ArtDatabanken listar laken som Nära hotad

Nu är även laken listad som Nära hotad art,  vår enda sötvattenslevande fisk ur torsksläktet är på tillbakagång. Laken är en mycket speciell fisk, den är långsamväxande, föredrar kallt vatten, är oftast mest aktiv under dygnets mörka timmar och leker mitt i vintern. Den är en bottenlevande rovfisk som till stor del jagar med hjälp av lukt, känsel och hörsel. Med sitt vackert marmorerade skinn är laken väl kamouflerad.

Läs hela texten här

Lake

 Var rädd om laken – tips på att fiska försiktigt

• Undvik djup krokning. Lämna aldrig ditt pimpelspö obevakat och använd hair rig vid ismete.

• Använd balja för att skydda laken mot frysskador.

• Var väl förberedd, laken ska inte behöva hamna i snö eller skadas av långsam avkrokning. Fiska inte i stark kyla, under -10 grader kan vara ett riktmärke.

• Prova vertikalfiske. • Rapportera din lake till storfiskregistret!

DSC_0162
Ålen utrotningshotad, så vill Naturskyddsföreningen rädda den


Siken hotad vi söker svar


Torsken svälter


Överfiske


Östersjön är ett känligt hav och  dess fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet. Sötvattenfisk faunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö.

Andra hotade fiskar AV KENT ANDERSSON / GÖTEBORG.

Europeisk stör anses utrotad i Sverige. Majfisk, staksill, mal och vårsiklöja har i dagsläget ingen säker framtid i vårt land. Ingen vet idag hur det går med dessa hotade fiskarter framöver. Men man kan ana det värsta, att de dör ut eller försvinner från vår natur. Bestånden av Klarälvslaxen, Gullspångslaxen, Göta älvlaxen, med flera, är hittillsdags ej utrotningshotade men av oss kraftigt missköta i allra högsta grad. Detsamma gäller ett flertal unika bestånd av öringar som har en liten totalstorlek, lokalt och regionalt, vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Tidigare fanns det ganska gott om harr i västsverige, men våra förfädrar utplånade denna art. Låt oss ej göra om deras fruktansvärda misstag. Den svenska faunan är urfattig på sötvattenlevande fiskarter och ej heller varierad med avseende på högre taxonomiska grupper. De flesta fiskarterna lever på kanten av sina vidsträckta utbredningsområden. Vår artfattigdom beror på de pleistocena nedisningarna som slog ut allt sötvattenliv på den skandinaviska halvön. Kvar från den senaste istiden finns egentligen ”bara” nors och fyrhornig simpa. Den hittills senaste arten är storhuvud karp (Tysklands marmorkarp) som vid skånekusten upptäcktes först 29 juni 1990.

LISTADE HOTADE FISKAR

Ahlén och Tjernberg presenterade 1988 en lista över hotade ryggradsdjur i Sverige. De klassificerade då hotstatus för 19 fiskarter, fördelat på fyra marina arter och övriga var ”sötvattensfiskar”. Databanken för hotade arter, upptar samma antal, alltså ingen förändring på dessa år. Men verkligheten är annorlunda. Jämför gärna äldre listor med förteckning ovan som innehåller 59 sötvattenlevande fiskarter med fler hotfaktorer än tidigare. Jag har inte tagit med de olika formerna av röding, sik, fyrhornig simpa, ”tvillingarter” eller varianter av dessa eller andra arter. Detsamma gäller hybrider som splejk, bröding och kröding även om de har en viss lokal betydelse i några av våra län. Ett svenskt utplanteringsförsök med donaulax gjordes på 1960-talet. Experimentet blev intressant, bildligt men misslyckat och arten finns därför inte heller med. Merparten av våra sötvattenlevade fiskarter är karpfiskar och salmonidfiskar. Sju av dessa är mycket sällsynta (3) och ytterligare två är sårbara (2). En sak är dock säker, förlust av biologisk mångfald är ett allvarligt hot även mot Sverige. Artutrotning leder till försämring av total läkförmåga och utarmning av de livsuppehållande systemen.

hotadfisk1

hotadfisk2

hotadfisk3

hotadfisk4

Källa: (tel & fax 031-553699)

Biologisk mångfald 

livet-under-ytan1

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.