Ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenkraftverk

Bengt Holm äger ett litet vattenkraftverk i södra Dalarna. När vi från Save The Baltic-salmon frågade honom om  förslaget att ”byta ut” vattenkraft mot en vindsnurra så svarade Bengt ” ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenverk”. Att däremot konfiskera privata vattenkraftverk utan kompensation är inget annat än stöld av privat egendom. Men om jag får ut mina kwh via vind eller vatten struntar jag fullständigt i. Det finns för mycket protektionism inom kraftnäringen. Vattennördar, vindnördar, kärnkraftsnördar osv. Ge mig samma avkastning så bryr inte jag mig vilket energislag som ersätter min turbin. Jag är iaf ärlig, det enda jag egentligen bryr mig om är ekonomin. Men det är inte många som erkänner det. Sen är det ju bra för fisken om vi tar vinden istället. Men min passage har jag inget dåligt samvete för då den funnits som spärr i 400 år.

Bengt Holm

Bengt Holm

Bengt fortsätter, en del vattenkraftstalibaner tror att Sveriges energiförsörjning kollapsar om våra små verk stängs. Min snurras årskapacitet kör Ringhals in på 0.16 sekunder. Så visst är det ”värdelöst” på ett sätt. Men samtidigt är det ju inte fel att använda ett verk som funnits länge och väl vid en dammbyggnad som är 400 år gammal och ändå står i vägen för fiskvandring. En K-märk damm t.om. Då är det vansinnigt att inte ta tillvara energin som finns i vattendraget. Själv är jag starkt för en utbyggnad av vind, sol och kärnkraft. Där kärnkraften över överskådlig tid kommer vara outstanding i kapacitet… Gör det enklare för vanligt folk att jämföra de olika alternativen. Det är lätt att säga ”Stäng kärnkraften” men hur många snurror med vind krävs för att ersätta ett kärnkraftverk?

Älvräddarnas ordförande Christer Borg svarar på frågan att problemen med idén ”att byta ut” är flera, bland annat just missförståndet att äganderätt (till fastighet vid vatten t.ex) också innebär fri nyttjanderätt utan miljöhänsyn. Ingen vill konfiskera några verk, enbart få dem att följa miljöbalkens krav, vilket innebär att cirka 500 av de minsta inte har råd med det och därför måste lägga ned och riva ut (ja, utrivning och återställning följer även den med äganderätten). I detta med den ”självklara” äganderätten och förvirringen med nyttjanderätt utan krav, följer också synen att privatekonomin skulle vara viktigare (ur samhällsperspektiv) än en bra miljö och krav från EU. Sedan kan ju vem som helst med lite framåtanda och bra bankkontakter bygga vindkraft, och då får man elcertifikat för det. Staten tycker ännu inte att den småskaliga vattenkraften är så dålig att det behövs ett utbytessystem.

Vi har även diskuterat ny utrivningsfond för de tusen minsta kraftverken, men inga stålar till miljöförbättringar som fiskvägar, det får de fixa själva. Har de inte råd, var god skölj (och riv ut). Orsaken till den inställningen är att småskaliga under 1,5 MW effekt aldrig kan försvaras, inte ens med fiskvägar, ur biologiskt mångfaldsperspektiv.

Kan en statlig vindkraftspark till havs vara lösningen?

Socialdemokraten Jan-Olof Larsson skiver att vurmen för småskalig vattenkraft är svår att förstå, den har ingen bra grund när det gäller Sveriges energisystem.

De 1030 minsta kraftverken av totalt 2100 ersätts enkelt av endast 40 moderna vindkraftverk, Svenska Kraftnät skulle inte ens märka om de försvann. Däremot bidrar de stort till att Sverige inte uppnår det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag. De viktigaste vattenkraftverken är de drygt 200 storskaliga, de står för 90 procent av energiproduktionen. Dessa är dubbelt skyddade, både i miljöbalken och i EU:s vattendirektiv finns spärrar som omöjliggör allt för stora ingrepp i dessa kraftverks produktion.

Förhoppningsvis finns det borgerliga riksdagsledamöter som inser att vi måste följa de direktiv som beslutas i EU

Folkpartisten Pär Löfstrand säger att de 1030 minska kraftverken fyller ingen funktion och kan med ett pennstreck strykas. Det skulle innebära mycket för den biologiska mångfalden. Tyvärr är vi i Jämtland ensamma om denna åsikt vilket bland annat lett till fadäserna med Långforsen. Tyvärr röstade Miljöpartiet ner våra förslag i kommunstyrelsen annars hade vi sluppit verket och de kostsamma rätssprocesserna.

Save The Baltic-salmon anser att Bengt Holm bör ha rätten att ”byta ut” sitt lilla vattenkraftverk till annan förnybar energikälla utan att behöva gå till banken. D v s att förslaget ska ligga i ramen inom elcertifikatetet och även inom en ny reform där staten ska uppmuntra kraftbolagsägare till att ”byta ut” eller ersättas för förlorad produktion. Då enbart under visst tid där ny miljödom i reformen avgör tidsramen. En sådan lösning hade även  bidragit stort till att Sverige kan uppnå det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.

 Läs även artiklarna

Moderna miljökrav är inget hot mot jobben

Östersjön har blivit världens sjukaste hav

Kan jättesnurror till havs byta ut småskalig vattenkraft?

………………………………………………………………………………….

Web TV

Sportfiskare och kraftbolagsägare samtalar om hållbarhet och framtid

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.