Danmarks-Naturfredningsforening

På Danmarks Naturfredningsforenings  (Naturskyddsförenings) webbsida från den 3 december 2014 står följande att läsa:

Planer på fiskodling vid ön Endelave, Horsens Fjord Danmark stoppades
(Översättning: Lena Hjärpne)

Detta är ett område med relativ god vattenomsättning.
Verksamheten fick tillstånd i april förra året men överklagades, och i december 2014 kom domen:

Natur- och miljöbesvärsnämnden (Natur- og Miljøklagenævnet) upphävde den danska Miljöstyrelsens godkännande av en starkt förorenande fiskodling vid ön Endelave utanför Horsens Fjord. Ett principbeslut och en stor seger för kvaliteten på dess beslut i framtiden, säger danska Naturskyddsföreningen, som räknar med att det kommer att ha stor betydelse i många liknande fall.

Kväve motsvarande slammet från mer än 30.000 slaktsvin skulle hällas ut direkt i den marina miljön. Sådana var utsikterna när Miljöstyrelsen i maj 2014 gav tillstånd för den nya fiskodlingen vid Endelave. Det var bland andra danska Naturskyddsföreningen som skickat in ett överklagande av miljögodkännandet.

2014-12-03 upphävde en enad Natur- och miljöbesvärsnämnd tillståndet. Huvudskälet var, att miljöpåverkan från upp till 2100 ton årligen producerad fisk var otillräckligt presenterat i den bedömning som gjorts av företaget bakom ansökan, och också för att det inte hade visats att utsläppen av uppskattningsvis 88 ton kväve och 9,6 ton fosfor per år inte skulle skada ett sårbart skyddat naturområde (Natura 2000), bara 1,3 km från platsen.

Vidare har Natur- och miljöbesvärsnämnden också konstaterat att effekterna av fiskodlingen kan ha negativa effekter på stora rekreationsvärden i närheten, samt negativ inverkan på turismen.

– Beslutet är en stor seger för kvalitet och konsekvens av myndigheternas beslut, beslut som vi måste kunna lita på som tas på en professionell basis. I det här fallet, i det första tillståndet, godkände myndigheterna helt okritiskt en, i bästa fall, dålig miljöbedömning som sökanden beställt och utformat innehållet i, säger Henning Jørgensen Mörk, marinbiolog och miljöpolicy officer i danska naturskyddsföreningen .

Otillräckliga överväganden vad gäller strömmar och fosfor
I MKB-n som låg till grund för Miljöstyrelsens beslut ignorerades helt utsläpp av fosfor och biokemisk syreförbrukning (BOD) – ett mått på syreförbrukning i vatten – då 463 ton organiskt material från produktionen bryts ned. Områdets komplexa strömmar beaktades inte heller.

– Natur- och miljöbesvärsnämnden beslut visar att det måste vara mycket mer noggranna bedömningar gällande miljöpåverkan,  jämfört med den fiskodlingsföretaget hade gjort. Att upphäva beslutet är lovande för framtiden. Miljöreglerna är tillräckligt bra, de ska bara inte urvattnas och tänjas på, säger Henning Mörk Jørgensen och fortsätter:

– Vi förväntar oss, att detta fall kommer att påverka Miljöstyrelsens agerande där många andra havsbruksprojekt pågår. Om man inte kan visa på att föroreningar från produktionen inte skadar miljön och naturen, bör projekten inte genomföras. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att ytterligare belasta de inre danska farvattnen med kväve.

Tång och musslor hjälper inte
För att minska belastningen av mängder av näringsämnen på havsmiljön har ägarna till odlingarna etablerat en produktion av musslor och alger, som kallas kompensationsodling, vilket bör omvandla föroreningar och binda näringsämnen i musslor och alger.

Men Natur- och miljöbesvärsnämnden fann, att den dokumenterade användningen av metoden är dålig och därför inte kan användas i miljöbedömningen som säker och fullt fungerande ersättningsmetod för att minska den ökade näringsbelastningen till följd av en fiskodling av detta slag.

Detta material har översatts från danska till engelska av Nils Höglund,
Fisheries Policy Officer, Coalition Clean Baltic,  www.ccb.se

och är hämtat från:
Danmarks Naturfredningsforening,  http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43019

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.