SÄG NEJ TILL HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER

SÄG NEJ TILL HORMONSTÖRANDE KEMIKALIER

UPPMANA EUROPEISKA KOMMISSIONEN ATT SKYDDA VÅR HÄLSA GENOM ATT TA BORT DE HORMONSTÖRANDE KEMIKALIERNA UR VÅRA LIV!

Da  Nl  Fr  De  Es  En

Källa

Hormonstörande kemikalier är kemikalier som kan störa de naturliga hormonerna vi har i kroppen.

Vår dagliga exponering för hormonstörande kemikalier– i bland annat maten, sminket, hemmet, arbetsplatserna, skolorna och sjukhusen, måste stoppas för att kunna skydda både nuvarande och framtida generationernas hälsa.

Vetenskapliga bevis länkar de hormonstörande kemikalierna till bland annat bröstcancer, testikelcancer, fertilitetsproblem, diabetes, fetma och inlärning- och beteendestörningar hos barn. Exponeringen stör också djur- och växtlivet. Världshälsoorganisationen (WHO) har kallat hormonstörande kemikalier ett ’globalt hot’.

På grund av intensiv industrilobbying har Europeiska Kommissionen skjutit upp åtgärder mot hormonstörande kemikalier. De har däremot lanserat en rådfrågning av allmänhetens synpunkter.

 

Akut behov av att svara på rådfrågningen för att förebygga ohälsa

Exponeringen för hormonstörande kemikalier måste stoppas för att skydda hälsan hos nuvarande och kommande generationer. Genom att svara på kommissionens rådfrågning skickar du en stark signal till kommissionen om att det finns allvarlig oro över de hormonstörande kemikalierna, och stöd hos befolkningen för att skydda oss, miljön och våra barn både i Europa och resten av världen. Vårt upprop grundas på arbete från ledande forskare över hela världen, Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s miljöprogram (UNEP).

Med den här hemsidan har vi gjort det enkelt för dig att säga vad du tycker i en fråga som verkligen har betydelse för folkhälsan, miljön och för hållbar mat- och vattenförsörjning idag. Det har avgörande betydelse för framtida generationer.

 

Varför vi är bekymrade

Vi är väldigt oroade över hormonstörande kemikalier eftersom det är omöjligt att undvika dem i vårt dagliga liv. Oroande nog visar nya tester i Europa att alla är förorenade, även nyfödda barn. Hormonstörande kemikalier kan hittas i många vardagliga produkter, som livsmedelsförpackningar, kosmetika, elektronikprodukter och desinfektionsmedel. De används också som bekämpningsmedel på jordbruksmark som sedan kan hamna i vår mat.

Hormonstörande kemikalier är mycket sannolikt bidragande till de dramatiska ökningarna av många allvarliga livshotande sjukdomar och hälsoproblem. Människor är känsliga för exponering av dessa kemikalier, speciellt under spädbarnsåldern och barndomen, men allra mest som foster.. Exponering från mamman kan påverka barnets utveckling i livmodern.

Exponering för hormonstörande kemikalier kan kopplas till fertilitetsproblem och hormonrelaterad cancer hos män, såsom prostatacancer. För kvinnor kan exponeringen innebära en ökad risk för fertilitetsproblem och bröstcancer.

Arbetare kan också bli exponerade för hormonstörande ämnen kontinuerligt på arbetsplatsen, vilket tillsammans med exponeringen i hemmet och på andra platser ökar risken för hälsoproblem.

Naturlivet påverkas också av exponeringen. Hos många arter, såsom fiskar, fåglar, uttrar och till och med isbjörnar, har det rapporterats nedsatt reproduktion och försämrad utveckling som kopplats till hormonstörande kemikalier.

Trots starka och växande bevis för att exponering för hormonstörande kemikalier medverkar till en rad hälsoproblem och kostnader har Europeiska Kommissionen varit långsamma i att reglera och eliminera exponeringen. Vi behöver dig för att få dem att ändra på det.

 

Vad vi vill

Ett förbud mot hormonstörande kemikalier i Europeiska Unionen

EU borde välkomna möjligheten att minska ökningen av sjukdomar i Europa. Draget skulle kunna förhindra många fall av infertilitet hos män, hormonrelaterad cancer såsom bröstcancer och många andra kroniska sjukdomar.

Hälsokostnader före vinst

Besluten om hur man reglerar hormonstörande kemikalier måste fokusera på hälsan, och inte bara på kostnaderna för industrin. Medan kortsiktiga kostnader för verksamheten enkelt kan identifieras, är det ofta omöjligt att kvantifiera de långsiktiga hälso- och miljömässiga fördelarna med regleringsåtgärder. Därmed är de lätta att ignorera, vilket leder till en betydande obalans till förmån för kortsiktiga industriintressen. Europeiska kommissionen bör ge industrin ett tydligt budskap om att alla hormonstörande kemikalier kommer att fasas ut. Det kommer att stimulera innovation och konkurrenskraft i den europeiska kemiindustrin.

I december 2013 skulle den Europeiska kommissionen ha fastställt kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier, men på grund av intensiv lobbying av bekämpningsmedels- och kemikalieindustrin missade de sin deadline. Det är dags att det här får ett slut.

Oberoende information till människor och regeringar

Under tiden som de hormonstörande kemikalierna identifieras och fasas ut bör Europeiska kommissionen också ge medborgarna information om hur man bäst undviker dem. Det är särskilt viktigt för mödrar och gravida för att skydda utvecklingen av barnet i livmodern. Regeringar borde bli medvetna om att kostnaderna i hälsovårdsräkningar troligen kommer att öka till följd av att inte åtgärda exponeringen av hormonstörande kemikalier.

Allmänhetens engagemang

Att ta bort alla hormonstörande kemikalier från marknaden kommer inte att ske över en natt. Medan vissa kan tas bort nästan omedelbart, kommer det ta längre tid för andra att ersättas med säkrare alternativ. För att få övergången att ske i en transparent process som sätter hälsan först är det viktigt att så många berörda medborgare som möjligt – inklusive dig – deltar i det rådfrågningen. Den här webbplatsen hjälper dig att göra det.

Ett Europa fritt från hormonstörande kemikalier

Många människor och föreningar deltar i vår kampanj för ett Europa fritt från hormonstörande kemikalier. Vi samarbetar med aktörer över hela Europa, alla med sitt eget nätverk av föreningar och medlemmar. Denna breda allians av olika aktörer inkluderar fackföreningar, konsumenter, sjukvårdspersonal, patientföreningar, naturföreningar och kvinnogrupper.

Vårt mål är att öka allmänhetens medvetenhet och betona vikten av att myndigheterna snarast löser problemen med farliga kemikalier.  Mer information finns på:  www.edc-free-europe.org

Stöd vår strävan med ett enkelt medlemsskap! 50.00 kr per år och pengarna sätts in på Bankgiro 466-7259 var med och rädda våra vatten för kommande generationer.  Märk insättning med namn och telefon samt mailadress.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.