Och det visste man redan för nästan 100 år sedan

Redan 1921 fanns det Amerikanska studier som visade att vattenkraftens dammbyggnader gav kiselbrist och näringsfattiga vatten, vilket påverkade mångfalden negativt i hela vattendraget. Även här i Sverige har biologer under förra seklet fram till nu försökt förmå kraftbolagen att ta med detta faktum i miljökonsekvensbeskrivningen till nya vattenkraftverk. 

The Dependence of the Fishes on the Diatoms

download

Mängden kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet,

Det visas i ett forskningsprojekt som redovisas i en doktorsavhandling vid Tema Vatten, Linköpings universitet.

Dammbyggen inom vattenkraft  påverkar tillflödet av kisel till Östersjön. Kisel vittrar från berggrund och följer med sötvattensflöden ut i havet. Forskarna tror att kislet börjat minska redan på 1950- och 60-talet. Minskningen fortsätter sedan under 1900-talets andra hälft. Då anses övergödning vara den främsta orsaken.

Löst kisel spelar en viktig roll för näringskedjan i vatten. Det behövs för att bygga kiselalger, vilka äts av djurplankton. Plankton i sin tur är viktig näring för fisk.

Övergödning och dammbyggen är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna.

stoppa+övergödningen

Övergödning orsakas av ökad tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve. Det är balansen mellan dessa ämnen och kisel, samt kiselhalterna i vattnet, som är viktig för kiselalgerna. För lite kisel i förhållande till de andra två ämnena kan begränsa kiselalgernas tillväxt. Färre kiselalger kan påverka hela den akvatiska näringskedjan.

Artiklar:

Löst kisel minskar i Östersjön

Frågor kring näringsfattiga vatten

 

Kiselalgerna delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet arter till ungefär 100 000. Kiselalgerna har mycket vid utbredning. De flesta lever ute i de öppna haven och i sötvattensjöar. De står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven.

10806268_10203114278439564_5595856783897992337_n

1926676_10203114276399513_2096980497538729615_n

10389224_10203235940761046_2587324424625846830_n

10801978_10203114274479465_5753296974253768995_n

10845906_10203235938880999_8551398138051046136_n

1517434_10203127503370179_137002510812519871_n

10802079_10203156681379611_3373536434587551023_n

10252133_10203114281799648_8584382845593894750_n

576723_3177395715529_876800207_n562634_3177389315369_17521838_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.