Svar på tal

Logganummerett

Nils-Erik Vigren, ordförande i Föreningen Rädda Höga Kusten och administratören på föreningens sida Bevara Världsarvet Höga Kusten har besvarat ett antal inlägg från Anders Johansson .

Som en bakgrund till Nils-Eriks svar och för att få ett riktigt sammanhang har jag valt att ta med alla inlägg:

Anders Johansson:
God fortsättning till alla debattörer på Rädda Höga Kusten. Trevligt att man för diskussion här. Men en seriös debatt ska innehålla också motstående argument. Och seriösa debattörer har respekt för sina motståndare och inte bara hålla på med pajkastning. Man ska inte heller censurera kritiska inlägg eller dölja sanningar.

 Tyvärr får man det intrycket att Rädda Höga Kusten aktörer inte bry sig om dessa gamla principer som ”en riktig fäktare” alltid följer. Jag hoppas att ni vågar att ha kvar också motstående synpunkter.

Han bifogar en länk till Nationellt kompetenscentrum för Vattenbruk:
http://www.nkfv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=144&lang=sv

Administratör på Bevara Världsarvet Höga Kusten:
Det finns inte någon tanke på att vi skulle censurera kritiska inlägg eller dölja sanningar! Föreningen Rädda Höga Kusten står bakom denna sida. Vi arbetar för att få slut på det gammalmodiga sättet att odla rovfisk i öppna kassar, med den påfrestning på miljön detta innebär! Istället vill vi gå över till recirkulationsanläggningar där vårt redan övergödda hav ska slippa ta emot mer avfall från odlingar i öppna hav och sjöar. /Lena Hjärpne

Anders Johansson:
Kul att ni inte censurerar seriösa kommentar…fast jag är lite osäker fortfarande om det stämmer. Men länken till Norsk Fiskodling kom inte fram eller togs bort…??? är ni rädda för att låta motparter att öppna munnen? Det vore ju kul om ni vågade att fråga från era motparter kommentar till alla beskyllningar. 

Det låter mindre trovärdigt (t.o.m. fegt…?) att beskylla någon utan att ge någon chans till honom att försvara sig. Sedan får folk tycka vad de vill.
Han bifogar länk:
http://www.norskfisk.se/Artiklar/Fiske-i-Norge/Om-fiskodlingar

Administratör på Bevara Världsarvet har svarat:
Din länk till Norsk Fiskodling finns kvar i vänsterspalten. De är alltså INTE borttagen. Om du vill göra reklam här på FB om odling i öppna kassar, kanske du skulle starta en egen sida på FB?

Anders Johansson:
Hej…Vill du inte ha mig med Rädda Höga Kusten (RHK) / facebook? 

Jag vill ha en vettig diskussion. Som du ser, har jag inte någonstans kritiserat eller påstått att du eller dina kompanjoner har fel. 

Men en medelsvensson som jag, tänker också själv. Och det finns en mängd obesvarade frågor kring detta. Det vore ju kul om det finns intresse att söka efter svar.
Det finns gott om olika slags av ”Rädda xyz” rörelser även i facebook. Men väldigt få slår genom på riktigt. För framgång krävs också svar på de svåra frågor och öppen dialog. 
Jag vill testa era teser, inte avvisa dem
En kommentar till…Ni arbetar för att få slut på det gammalmodiga sättet att odla fisk i öppna kassar. Så här långt kan vem som helst hålla med er. 
Ni har länkat till en artikel om Bård Eker som ska storsatsa på landbaserad laxodling – med en prislapp på 230 millioner kroner [NOK] ! Alltså en anläggning. Vem har råd till detta? Har Ålands Fiskförädlling råd att pumpa några hundar miljoner till nya anläggningar? Hur ser ni på saken? 
Om jag förstår rätt, har Jussi Kähäri skrivit (Ni har ju länkat på hans skrivelser på Allehanda) att ingen seriös fiskodlare motsätter tekniken utan det är ekonomi (stora investeringsbelopp, lönsamhet) som är problemet. Hur resonerar ni avseende frågor kring ekonomin som JK lyfter fram? 
Det låter som att aktivister och branschen pratar förbi varandra?

Administratör på Bevara Världsarvet Höga Kusten:
Vi arbetar för att få våra politiker att förstå vilka problem som gammaldags odling innebär. Ålands fiskförädling har ju fått miljontals kronor i bidrag för att starta nyetablering av odling tidigare från EU och Fiskeriverket. Förhoppningsvis kommer man fortsättningsvis ge stöd till etablering av recirkulationsanläggningar när man förstår hur mycket det kommer att betyda för vårt hav och dess närmiljö!

Anders Johansson:
En sak är att förstå problemet och en annan sak är konstruktiva förslag och konstruktiva lösningar. Jag tror att de flesta förstår problematiken. Men jag saknar konkreta förslag att lösa problemet. Vad är det som krävs, hur mycket tar det tid och vems uppgift är det att ta fram lösningar?

Jag vill vara med i detta men jag vill gärna se konstruktiva förslag från Rädda Höga Kustens (RHK:s) sida. Statens anslag för miljöbidrag till fiskodlingar ligger under 50 mil. kronor (som jag kan se från internet) och det finns flera odlingsföretag i Sverige.
Ålands Fiskförädlings några miljoner räcker knappt till ”hörnstenar” av en ny landbaserad odling som skulle motsvara deras produktion i havet. Det måste finnas mycket mer pengar någonstans. Men var? Och hur ska detta finansieras och utvecklas?

Har ni räknat ut hur mycket pengar skulle behövas för att alla odlingsföretag skulle flytta produktionen till land? Eller hur mycket behövs det att flytta alla havsodlingar till land? Hur mycket tid skulle detta ta? Vad slags tillstånd behövs och hur mycket det skulle ta till att ansöka och bevilja nya tillstånd? 

Alternativt, om pengar osv. inte räcker till, ska vi förbjuda försäljning av fisk (som kommer från kassodlingar) i Sverige? Hur skulle det gå till? Ska vi koppla EU med detta? Har ni redan initierat? Har ni pratat med dagligvaruhandeln och vad säger dem?

Observera att jag inte är mot RHK:s syfte. Men framgångsrika förslag måste vara realistiskt uppbyggda.

Jag vill vara med här och hoppas att ni inte kastar ut mig pga. mina (pinsamma ?) frågor till RHK:s ledning. Utan levande diskussion sker ingen utveckling.

 Nils-Erik Vigrens svar:

Bästa Anders Johansson!
Inledningsvis ett vänligt råd till dig! Börja med att presentera dig!
När Du gjort det hoppas vi i RHK att Du upphör med dina oförskämdheter! Indirekt påstår Du att RHK är oseriösa, vi ägnar oss åt pajkastning, vi censurerar, vi döljer sanningar osv.

Enkelt uttryckt, den förening jag representerar, Rädda Höga Kusten, är en intresseorganisation som försvarar våra vatten mot den gödselmaffia som Sveriges Lantbruksuniversitet legitimerat genom sina förmentvetenskapliga utredningar av inte minst Anders Kiesling och Anders Alanärä. Båda fick en professur som belöning av den nytillträdda Alliansregeringen för det undermåliga underlag de presenterade för vattenbruk öppna kassar i Västernorrland, men framför allt i Jämtland och Västerbotten.

För ungefär ett år sedan blev Anders Kiesling RAS-entusiast! Han insåg med andra ord att den föråldrade tekniken med öppna kassar var ett avslutat kapitel i hans liv! Riktigt modigt måste man väl tycka… Men orsaken var bl.a. att Mistra ställde krav på honom! För att få pengar måste hans forskning vara framtidsinriktad! Insiktsfulla institutioner ligger i framkant!  Mistra är en sådan!

Men vad sa forskarna vid SLU inledningsvis?
Med öppna kassar kan vi odla 150 000 ton fisk, sa Kiesling! Nja, sa Alanärä, vi kan åtminstone producera 100 000 ton! Vi sänker för säkerhets skull till 70 000 ton, sa Håkan Larsson, f.d. riksdagsman för (C), när han skrev sin utredning 2009, Sverige – det växande vattenbrukslandet! När Jordbruksverket via regleringsbrev fick uppdraget av f.d. landsbygdsminister Eskil Erlandsson att utreda vattenbruk med öppna kassar var målet att före 2020 odla 50 000 ton!

I dag odlas 12 – 14 000 ton fisk i öppna kassar Det är mindre än en tiondel av den kvantitet som Kiesling förordade. Men resultatet hitintills är att den stackars Miljöprövningsdelegationen överhopas med yttranden redan innan beslut är fattade. Länsstyrelsen i Västernorrland skriver yttranden och avråder från utökning! Alla beslut om ny eller utökad produktion överklagas sedan till Miljödomstolen. Enbart förlängd produktionstid överklagas likaså! Vilken myndighet är också med och överklagar? Svar: Länsstyrelsen i Västernorrland! Stor heder till myndigheter som ligger i framkant!

Tror Du, anonyme Anders Johansson, att vi som bor i Västernorrland, Västerbotten och Jämtland agerar som vi gör utan orsak? Du skickar med lite propaganda från SLU! All den där gamla skåpmaten är välkänd för oss! Vi har sedan vi bildades i maj 2013 speglat SLU:s teoretiska beräkningar mot den faktiska verkligheten! Vi har noga studerat vattenbrukarnas miljökonsekvensbeskrivningar och jämfört på nytt med verkligheten. Då har vi kunnat konstatera att deras MKB är lika förljugna som det förment vetenskapliga underlaget från Sveriges Lantbruksuniversitet. Deras teoretiska beräkningar för vattenbruk i öppna kassar fungerar inte i praktiken. Därmed har vi uttalat det djärva men logiska påståendet att SLU vilseledde Alliansregeringen redan under de första åren av deras regeringstid… Vi påstår till och med utifrån vår kunskap och dokumentation med text, bilder och undervattensfilm att SLU är de omoderna vattenbrukarnas främsta lobbyist tillsammans med sin löjliga PR-organisation med Erik Olofsson i spetsen!

Pelagia Miljökonsult AB i samarbete med Sveriges största vattenbrukare med föråldrad teknik, Olof Karlsson, skriver i MKB för Mjältösundet ”att odlingarnas påverkan på bottenmiljön är starkt begränsad till närområdet. Med närområdet menas i detta fall cirka 50-100 meter ifrån odlingskassarna.” Sanningen är att Olof Karlssons tre odlingsplatser utanför centrala delen av Höga Kusten, det är 30 km mellan den norra och södra, allvarligt har övergött mer än 100 km stränder…

Det är synnerligen önskvärt att Du presenterar dig! Våra alternativ hitintills är att Du arbetar på SLU? Där finns en Anders Johansson som har skrivit en licentiatavhandling om Silkesodlingens historia i Sverige. Alternativt kan Du vara fiskodlare med inriktning på omodern teknik? Men för att testa dina kunskaper får Du här en uppgift att lösa! Ta gärna kontakt med ”experterna” på SLU för att få hjälp med uppgiften!

Din uppgift Anders: Om Anders Kieslings kvantitet på 150 000 ton fisk med omodern teknik hade förverkligats i Västerbotten/Jämtland, hur stor mängd fosfor hade med våra stora älvar varje år transporterats till Bottenhavet?

Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren för RHK

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.