Svar på tal

Nils-Erik Vigren, ordförande i Föreningen Rädda Höga Kusten och administratören på föreningens sida Bevara Världsarvet Höga Kusten har besvarat ett antal inlägg från Anders Johansson . Som en bakgrund till Nils-Eriks svar och för att få ett riktigt sammanhang har jag valt att ta med alla inlägg: Anders Johansson: God fortsättning till alla debattörer på… Continue Reading


Östersjön fick fyra gigaton salt

Saltvattenpulsen i december är den största sedan 1951. Saltvatteninflödet i Östersjön som tog fart genom stormarna i mitten av december blev just så stort som man önskade – kanske mycket större än någon vågade hoppas på. De kraftiga västliga vindarna höll i och bidrog till att föra in friskt och salt Nordsjövatten genom de danska… Continue Reading