Önskemål om hjälp från Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten

fiskod[1]

Nils-Erik:
”Vi har ihärdigt fört ut uppgifterna om utsläppet av fosfor när fisk odlas i öppna kassar. Våra uppgifter har inte ifrågasatts av odlarna, de har varit i överensstämmelse med uppgifter från både Sverige och Norge, men nu är det flera instanser som börjat skilja på vattenlöslig och partikulär fosfor. För tillfället lutar jag mig mot de siffror som Länsstyrelsen i Västernorrland använder. De anger utsläppet från 600 ton odlad fisk till c:a 4 ton fosfor. De har stöd av marinbiologen Hans Kautsky, marinbiolog och docent vid Stockholms Universitet, som menar att det inte finns någon internationell vetenskaplig forskning som stödjer påståendet att skilja de två typerna av fosfor åt.

Men det gör Nordiska Rådet i sitt 400 sidor långa BAT-dokument, (BAT = Best AvailableTechnique) .Det gör också professor Anders Alanärä vid SLU i Umeå, det gör Tina Hedlund, fil mag. i biologi och det gör de som skriver miljökonsekvensbeskrivningarna.

Men de två första gör det med olika förklaringar. Genomgående är att de trollar bort det mesta av fosforn!

De som tillverkar foder anger fosforinnehållet i sitt fiskfoder. Det som nu är gångbart är att fodret innehåller 0,81 % fosfor, men med tillägget att 0,70 % är inom räckhåll.

Det förefaller, som om detta är den vattenlösliga delen av foderinnehållet. Själv har jag aldrig sett en fiskfodersäck. Men min ambition är att få innehållet analyserat i förhållande till innehållsförteckningen. Av någon fick jag namnet på en rysk kvinna, forskare vid Uppsala Universitet.

Men det måste finnas flera institutioner med kapacitet att analysera foder utifrån dess innehåll av fosfor?

Kan någon av er bistå mig med tips?! Om ifall, försöker jag via företag i Höga Kustens kommuner få ekonomisk hjälp för analysen. I första hand är det information om kontakter in mot forskarvärlden och kostnadskalkyl.

Närmast på agendan för Rädda Höga Kusten är ett överklagande gällande 8 års fortsatt odling i Mjältösundet av 1 200 ton regnbåge och ett överklagande i Mark- och Miljödomstolen för ett beviljat tillstånd av MPD att utöka i Omnefjärden.

För att i full utsträckning kunna utnyttja information från SMHI angående näringstransporten av fosfor från odlingar i Jämtland och Västerbotten via våra stora älvar till Bottenhavet, är det nödvändigt att få ett vetenskapligt belagt svar om den mängd fosfor som genereras från vattenbruk både på kort och lång sikt.

Den informationen har RHK både genom ideella och kommersiella rapporter från SMHI.

Får jag samarbeta med er är det min förhoppning att någon/några hör av er!

Min mejladress: nilserikvigren@hotmail.com

Telefon 070-3805527

Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren”

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.