Önskemål om hjälp från Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten

Nils-Erik: ”Vi har ihärdigt fört ut uppgifterna om utsläppet av fosfor när fisk odlas i öppna kassar. Våra uppgifter har inte ifrågasatts av odlarna, de har varit i överensstämmelse med uppgifter från både Sverige och Norge, men nu är det flera instanser som börjat skilja på vattenlöslig och partikulär fosfor. För tillfället lutar jag mig… Continue Reading