The Suckers Effect ~ Blåsningen alla visste skulle komma

Texten handlar om begreppen:

The Suckers Effect
&
The Hunted Mask

Tuffare överlevnad för nästa generation

”Har vi verkligen inte annat att ta tag i än titta på gulliga kungliga ungar

och någon fläskig, lätt försupen amerikan med namn Chris?”

KAMPEN OM ÖSTERSJÖN

dag@aobocker.se 420092_371597699537616_376138653_n

Kunskap är det största, att praktisera kunskap i praktiken är det andra

Knowledge is king; practise is soldier

Einstein

  • Av Dag Ståhle
    images (6)The Suckers Effect går ut på att de av oss som är snälla och väluppfostrade samt lojala och följer miljölagarna kommer att tappa på det. Östersjöns samtliga utmaningar är inte enkom politiska frågor och eller politiska utmaningar. Det gäller oss alla.

diatoms6The Suckers Effect går även in under ett annat begrepp; miljömoral. Östersjöns samtliga miljöeffekter har djupgående etiska och moraliska dilemman.

Några av frågeställningarna gäller hur mycket ansvar skall vi i den här generationen ta för framtida generationer? Sträcker sig det ansvaret 250 år framåt eller 2500 år framåt?

Frågeställningen är felställd. Vi skall leva i full samklang med Moderjord. Nyttja; inte övernyttja hennes kapacitet. Det vill säga missbruka inte den jord eller det vatten som föder dig.

För att förstå varför det inte går att sätta en övre gräns för ansvaret skall vi angripa frågan via The Suckers Effect & The Hunted Mask.

Rimligt att anta är att en balans mellan välfärdsetik och rättfärdighetsmoral är det som det här handlar om.

Etik är:

Vad Du kan tänka dig göra för handlingar

Moral är:

De handlingar som vi gör trots det etiska tabut. Det vill säga vilka handlingar gör vi trots att det enligt etiken är fel handlat

Du anser att det är fel att sno grannens bil; kan du ändå rättfärdiga att sno grannens bil vid något enda tillfälle? Om ja så innebär det att din moral inte följer din etik. Etiken om att stjäla är att det är fel att stjäla ting som tang vad än ting som tang står för. Här grannens bil.

Vår allmänna etik om att inte skita ner Östersjön är självklar. Det anser vi alla. Det är när var och ens egen moral kommer fram som det blir besvärligt. Den enskilda människans moral är inte lika med alla människors moral. Det vill säga den enskilda människans faktiska handlingar.

Resultatet blir: The Suckers Effect

Det går att tänka följande för att begripa vad som sker. Om A uppträder kommer också B att uppträda.

Exempel:
Om Du föds till människa A; innebär det också att Du någon gång kommer att dö B; som människa.

Premiss / grundvilkor / grundantagande eller varför inte grundtes:
A = Innebär att alla människor som föds kommer att dö
B = Du är människan alltså kommer du att dö

Beviskedja:
Om händelse A dyker upp faller B ut.

Finns det andra faktorer som inverkar på A som B? Det vill säga C och som stjälper grundtesens resultat?

Frågeställning:
Om A inträder kommer också B att falla ut = hända. Det vill säga om Du föds, A, kommer du också att dö B. Har alla människor som fötts dött? Svar ja med ett undantag. Jesus föddes men Jesus dog inte. C= Jesus. Alltså är grundtesen = falsk.

10407876_10203055007397825_5053484425390147920_nBevis:
C = Jesus är ett undantag således är tesen falsk. Jesus är en variabel till A som B (överkurs).

Här inträder vad som går under The Suckers Effect. Det vill säga eftersom Du inte är Jesus har Du inte evigt liv. Du blir blåst på det eviga livet.

Premiss:
A = För människor innebär det att det är fel att skita ner Östersjön. Samtliga Östersjöbors etik
B = Du är människa alltså är det fel att skita ner Östersjön. Samtliga Östersjöbors etik

Om händelse A faller ut. Innebär det att B också faller ut. Du är människa alltså anser du att det är fel att skita ner Östersjön.

Frågeställning:
Om A inträder kommer också B att falla ut = hända. Det vill säga om Du är människa, A, kommer du att anse att värdet av att inte skita ner Östersjön är högre än att Du får för dig att skita ner Östersjön. Gäller detta för alla människor? Svar ja med några undantag. Kärnkraftsindustrin är ett undantag.

Alltså är detta antagandet falskt. Detta är inte en sanning för alla människor.

Här inträder vad som går under The Suckers Effect.

Det vill säga eftersom Du inte är alla människor kan Du inte garantera att någon av de andra kan motivera sig att skita ner Östersjön.

För att beskriva det kommer jag använda uttrycket The Hunted Mask. The Hunted Mask går ut på att vi alla har en identifikation vilka vi är och hur vi beteer oss. Det kallas id och betyder mask.

När vi får på oss The Hunted Mask kan vi göra saker som är moraliskt fel enligt samtliga individer. The Hunted Mask kan stå för olika saker; en är att kunna tjäna pengar på bekostnad av miljön. Frestelsen blir för stor med andra ord. Du kan blåsa någon annan men inser försent att Du också blåser dig själv. För detta kommer du att få samvete och stor skuld.

diatoms5Exempel:
Samtliga inom kärnkraftsindustrin förstår att de sysslar med en verksamhet som är livfarlig. Kärnkraften är konstruerad av människor och eftersom ingen människa är perfekt har kärnkraften stora brister. Det innebär att KK har en påverkan på miljön och radioaktivitet destruerar / muterar människor genuppsättning. Ändå kan människor som jobbar med KK och som har / sätter på sig The Hunted Mask motivera sig att jobba med kärnkraftsindustrin.

Hur kommer det sig att de här människorna kan motivera sig att göra det?

1: Någon måste göra det (håller inte)
2: Det ger mig mat på bordet (håller)
3: Jag som ägare tjänar massor med pengar på KK (håller)

Det innebär att The Sucker Effect inträder återigen. The Hunted Mask innebär att vi kan förmå oss att gå över allas, inklusive din egen, etiska gräns. Bilden av The Hunted Mask är ett försök att mer bildligt förklara hur det kommer sig att Östersjön är så nedskitat som havet faktiskt är. I det här fallet är The Hunted Mask = pengar. Det blir din belöning. Resultatet för alla blir till sist.

The Suckers Effect.

2013-05-11 12.54.59När det kommer till miljöfrågor i allmänhet innebär det dels brist på vatten dels en utarmning av den biologiska mångfalden. Det innebär att frågeställningen om hur många generationer fram vi människor har ansvar för inte kan ställas på det viset. Det vill säga hur många generationer fram har vi som lever miljöansvar för? Vi har alla ett moraliskt ansvar och ett etiskt villkor inbyggt.
Det lyder: Om du är människa så skitar Du inte ner för andra människor utan lever i samklang med din nästa som din natur och de övriga djuren.

Att vi hamnat i den här situationen när det kommer till miljöutmaningarna kring Östersjön har flera olika orsaker / variabler.

Här listar jag ytterligare 3 orsaker som dessvärre är fullt mänskliga drag:
1: A = Vi har ändrat våra konsumtionsmönster, ökat våra transporter, höjt vår boendestandard ökat vår köttkonsumtion. Den enskilda människans klimatpåverkan och miljöpåverkan är försumbart liten och knappt observerbar. Det är när alla A uppträder med B som The Suckers Effect inträder.

1:B = är miljöpåverkan vilket slår på tillgång på rent vatten och utslagning av den biologiska mångfalden. Effekten blir att ekosystem bryter samman, flera döda zoner på land som i vatten uppträder, polarisar smälter, mikroorganismer och koraller dör, vattenreserver försvinner med mera med mera. Det är när effekten av samtliga A (en nations befolkning) slås ihop med B som The Sucker Effect uppträder = faller ut.

index2A= Situationen där alla skall ta ansvar och förstår att detta är fel ger utslag att ingen tar ansvar. Vi är inbyggda på situationer där vi kan se ett direkt utslag. Radioaktiva processer i naturen ger inte ett direkt utfall i många fall. Mutationer på djur, natur och människor tar tid.

2B = Jordens befolkning ökar ansvars frågan blir uppdelad på så många händer att ingen förstår vem som skall ta ansvar.

Det innebär att när samtliga A uppträder med B inträder ett fullt utslag på samtliga miljöområden. Effekten är att ingen längre tar ansvar men alla blir drabbade på ett eller annat vis.

The Suckers Effect uppträder.

Givetvis skall alla ta ansvaret

Ulv i fårakläder3 A= Vi adapteras sakta och anpassar oss sakta till nya nivåer. Vi hör ständigt att vargen kommer. Vi kommer till en punkt där vi slutar reagera på skriken om att vargen kommer. Det ifall att vi får höra det tillräckligt ofta. Det är en ren adaption. Det vill säga sakta anpassning där vi inte märker en klar eller snabb förändring.

3 B=När vargen uppträder (exempel ett KK får en härdsmälta); blir vi livrädda och handlar i panik. Vi gör då fel handlingar och resultatet blir än värre än den från början hade kunnat bli om vi handlat från början. Byggt därför inte ett KK.

The Sucker Effect uppträder.

När The Suckers Effect slår till med full kraft reagerar vi och börjar att utkräva ansvar. Det vill säga när våra barn får missbildningar; vattendrag försvinner eller vi själva blir dåliga. Här blir enda lösningen att vi från början inte kan leva på annat sätt än i harmoni med djur, natur och människor. De människor som inte uppträder så måste sättas på sidan av. Få straff, låsas in eller städa efter sig.

Annars uppträder vad som vi nu kallar för The Suckers Effect.

De flyttar eller drar från landet; du står med skiten upp till halsen. Samtliga kostnader och samtliga miljöpåverkande effekter på vatten, land, människa, djur som natur. Det är då Du själv sätter på dig The Hunted Mask och blundar för allt men skall ändå utkräva vem som har ansvaret. Alla hade ansvaret glöm aldrig det.

Det är en beskrivning av THE SUCKERS EFFECT och fenomenet The Hunted Mask. Det senare är att människan kan gömma sig under en mask utan att ta ansvar om du slipper straff och samtidigt får tjäna pengar.  När olyckan är där inser Du inte att Du FAKTISKT inte kan utkräva ansvar eller ens en syndabock. Du var själv lika ansvarig som politikerna, ägarna till KK eller miljöbovarna som nu dragit från landet.

Det som borde inträffa är att miljöbovarna kommer tillbaka och tar med sig det miljöfarliga avfallet, det högaktiva radioaktiva avfallet eller det de bequerelle förgiftade djuren, som sanerar naturen. Här kommer haken; Statens företrädare har via avtal gett miljöboven fritt fram att tjäna sina pengar på det vis som han / hon gjort. Det är återigen Du som står med Svartepetter i hand. Gissa om The Suckers Effect inträder. Yepp så är det. Du är superblåst igen.

Vid det läget kan Du ju alltid glädja dig att de kungliga ligger på plazan nånstans med sina ungar för dina pengar. Det var ju det enda som Du fick läsa om i Aftonbladet, Expressen och DN under det att politikerna lät miljöbovarna dränera landet, göra dina barn sjuka och fick dig att ta slutnotan. Hur viktigt är det att läsa om de kungliga när Östersjön dör? Har vi verkligen inte annat att ta tag i än titta på gulliga kungliga ungar och någon fläskig, lätt försupen amerikan med namn Chris?

Dag Ståhle

Romanförfattare

111DagSthlejpg

 

 

 

DE FLESTA BILDERNA FÖRESTÄLLER KISELALGER

Dag Ståhle skriver även under pseudonymen Listy A. Rufus Grey

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.