Neonikotinoider onödiga

Det man vet om neonikotioniderna är att de kan skada hjärnan och även fortplantningsförmågan. Inom EU ska en ny utredning vara på gång om hur och i vilken utsträckning dessa gifter orsakar autism och lägre fertilitet hos dagens barn.

EFSA, Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har konstaterar att neonikotioniker kan orsaka allvarliga förändringar av hjärnans utveckling vad gäller inlärning, minne och känslor.

De omtalade neonikotinoiderna är exempel på jordbruksgifter som kan undvikas genom ekologiska odlingsmetoder. Finlands Natur nr 2/2013

Raps kan odlas utan gifter med ekologiska metoder. Du kan gynna den ekologiska odlingen genom att köpa eko-märkt matolja. Foto Magnus Östman

http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/notiser/notiser12/Notiser12-02TemaVatten.pdf

Biodlarna

http://omom.se/nr514pre/OM%20NR%205%20-%202014pre.html#p=12

http://kokumin-kaigi.org/wp-content/uploads/Neonicotinoid_e.pdf

Engelska fågelrapporten

Holländska fågelrapporten

Skärmklipp 2014-12-14 12.10.29

Tidigare i våras fattade EU-kommissionen beslut om att förbjuda användningen av tre neonikotinoider i jordbruket. De här växtskyddsgifterna har varit i bruk i ett tiotal år, och man trodde redan att de var utmärkta ersättare för de ännu skadligare bekämpningsmedel som tidigare användes. Men sedan visade forskning att neo­nikotinoiderna med stor sannolikhet har bidragit till den massdöd som redan en tid härjat bland bin i både Europa och USA. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA rekommenderade därför det förbud, som kommissionen nu drivit igenom.

Enligt förbundet för ekologisk odling, Luomu-litto, behövs inte  neonikotinoiderna för skydd av rybs- och rapsodlingar. Ett knep är att så rybsen först i början av juni när jordens temperatur stigit till 15–20 grader. Då växer de små plantorna till sig så kraftigt att jordlopporna (små skalbaggar) inte kommer att förstöra dem. I konventionell odling sås rybsen tidigare då jorden är kall, varvid tillväxten är långsammare och jordloppornas angrepp ofta mer omfattande.
Rapsbaggen Meligethes aeneus, som är den andra svåra skadegöraren i rybs- och rapsåkrar, kan bekämpas genom att gynna de parasit­steklar som naturligt begränsar populationerna av rapsbagge. Det här görs genom att så in rybsåkrarna med gräs efter att rybsplantorna kommit upp.
De här metoderna används allmänt inom den ekologiska odlingen, men Luomu-liitto påpekar att ingenting hindrar att de tas i bruk även inom konventionell odling. Ett annat sätt att undvika omfattande angrepp av skadeinsekter är att övergå till att så rybsen och rapsen på hösten. Då är risken för att skalbaggarna ska angripa odlingarna minimal.EU-förbudet mot neonikotinoiderna kom till efter en omröstning bland EU-länderna. Omröstningen gav inte den majoritet som krävs i dessa sammanhang, men då 15 av 27 medlemsländer röstade för förbudet kunde EU-kommissionen driva igenom beslutet. Anmärkningsvärt är att Finland röstade blankt, medan grann­länderna Estland, Sverige och Danmark röstade för förbudet. Valet att inte entydigt stöda förbudet går stick i stäv med Finlands strävan att lyfta fram att våra jordbruksprodukter behandlas med mindre bekämpningsmedel än i sydligare länder.
Förbudet, som träder i kraft från den 1 december i år, har klara begränsningar. Det gäller bara tre av neonikotinoiderna och under en försöksperiod på två år. Dessutom är det begränsat till blommande odlingsväxter som pollineras av bin.

Nervgifter som sprids i hela växten

Utsäde behandlas (”betas”) med neonikotinoider för att skydda de små plantorna mot insekts­angrepp. Speciellt jordloppor (skalbaggar av släktet Phyllotreta) kan bekämpas på detta sätt. Bekämpningsmedlen sprids i hela växten så att även den nektar, som bin får i sig då de besöker blommorna, innehåller gifterna. Neonikotinoiderna fungerar som nervgifter hos insekter.

Natur och Miljö kommenterar

Inför EU-omröstningen om förbudet mot neonikotinoider riktade Natur och Miljö en uppmaning till jordbruksminister Jari Koskinen om att Finland skulle rösta för förbudet.
Motiveringarna var bland annat binas och andra pollinerande insekters stora betydelse i naturen och för odlingar. En god tillgång på pollinerare ger större skördar av odlingsväxter, bland dem rybs och raps.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.