Förslag snart i hamn

Byggnadsförslaget lades fram redan 2010 men, efter segdragna förhandlingar med lokala politiker i Sundsvall lades projektet i vila. På den tiden var bl a fotograften Mattias Klum inbjuden och kända designers mfl. Nu när brobygget över Sundsvall står klart ansåg politikerna att förslaget passade bättre. Sweco kavlade upp ärmarna igen och satte igång och utformade ett nytt byggnadsförslag.

botten

Sweco/ Östersjöcentrum.

Många är positivt inställda

– Det finns ingenting liknande i Norrland. Det handlar om en byggnad där allmänheten ska lära sig om livet som finns och har funnits i Bottenhavet och i våra vattendrag.

Idén föddes när jag  stötte på mängder av grafiska bilder som målades av Wilhelm von Wright på 1800-talet. Bilderna förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm och de visar samtliga 247 fiskarter som påträffats i Östersjön.

30246_1274856953249_7158895_n

Det är inte frågan om ett museum.

Förslaget är i grunden en gemensam  artdatabank och för miljöstatistik som i slutändan kan visa forskningsresultaten publikt.

Det kan även bli ett upplevelsecentrum för barn, skolklasser, forskare, turister och en attraktion för att locka allmänheten till kunskap om Östersjöns tillstånd och artrikedom, en byggnad där konst och vetenskap ska gå hand i hand.

Tanken är att byggnaden ska innehålla allt från modern datateknik inom 3D-hologram till konstnärliga bilder av Wilhelm von Wright och Peter Artedis arbete, samt en samling av uppstoppade fiskar, rekordlaxar med mera.

Peter Artedi härstammade från Västernorrland, levde mellan åren 1705-1735 och var Carl von Linnés mentor under studierna i Uppsala.

– Om Artedi inte hade dött så ung hade han antagligen blivit lika berömd som Linné. De hade samma stora intresse när det gällde växter och djur och delade de upp organismvärlden mellan sig. Linné tog hand om fåglarna, insekterna och de flesta växterna, medan Artedi valde att studera fiskarna, groddjuren och reptilerna,

Tidigare artiklar:

Östersjöcentrum i Sundsvalls Hamn.Publicerad 2010-04-10

Ett Östersjöcentrum ska inte drivas med skattepengar. 

Kommentarer till byggnaden ( från 2010)

Första utkastet: ( Facebookbilder)

Sign/ Bror Högbom

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.