Fiskodlingar sprider sjukdom och övergödning i Svenska vatten.

Samhällsnyttan med fler jobb äventyrar vårt dagliga dricksvatten i Sverige. Fiskeriverket beviljade flertalet försök i våra näringsfattiga utbyggda källflöden som ett test. Nu har ni läst om Norges fiskodling och även sett den Chilienska odlingen bli ett offer för den röda Listan som WWF skapat, efter programmet ”Uppdrag granskning”  kom det fram att WWF mottagit… Continue Reading


Önskemål om hjälp från Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten

Nils-Erik: ”Vi har ihärdigt fört ut uppgifterna om utsläppet av fosfor när fisk odlas i öppna kassar. Våra uppgifter har inte ifrågasatts av odlarna, de har varit i överensstämmelse med uppgifter från både Sverige och Norge, men nu är det flera instanser som börjat skilja på vattenlöslig och partikulär fosfor. För tillfället lutar jag mig… Continue Reading


Vi måste våga jämföra förnybar el och brunkol.

Just nu ligger brunkol och Vattenfalls brakförlust som ett stort lock över Sverige. Energiminstern Ibrahim Baylan (S) är tyst i frågan och vägrar ge besked om Vattenfalls brunkolsplaner. Statliga Vattenfall AB sitter minst sagt i en besvärlig knipa genom sitt ägande av cirka 20 miljöskadliga kolkraftverk. Samtidigt vill Miljörörelsen i världen med Al Gore i spetsen att vi ska fasa ut kolkraften. Exempelvis… Continue Reading


Skrivelse med anledning av HaV:s pågående arbete med tillstånds- och tillsynsvägledning för svenskt vattenbruk.

Mitt namn är Charlie Fredriksson. Bor på Frösön (Östersund) i Jämtland. I Norge har föroreningar från en kassodling utretts av det Norska Miljödirektoratet (motvaras av svenska Naturvårdsverket). 2012-10-29 publicerade denna myndighet en utredning som bl a redovisade: Utsläpp från produktion av 780 ton lax, öring eller regnbåge kan jämföras med näringssaltsutsläpp från en befolkning på… Continue Reading


Rädda våra vatten/Lapporten samt Kiruna Kyrka

Tomas Andersson Kiruna skänker underbara foton till förmån för rädda vatten projektet, och sportfiskemässan i Jönköping den 21-23 Mars 2015.  Tomas är en eldsjäl samt flugfiskare och därmed är budskapet enkelt, för våra vattens bästa och för dom kommande generationernas möjlighet till ett framtida sportfiske i våra fjällnära bäckar, sjöar och älvar. Vårt mål är att… Continue Reading


Neonikotinoider onödiga

Det man vet om neonikotioniderna är att de kan skada hjärnan och även fortplantningsförmågan. Inom EU ska en ny utredning vara på gång om hur och i vilken utsträckning dessa gifter orsakar autism och lägre fertilitet hos dagens barn. EFSA, Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har konstaterar att neonikotioniker kan orsaka allvarliga förändringar av hjärnans utveckling vad gäller… Continue Reading


Förslag snart i hamn

Byggnadsförslaget lades fram redan 2010 men, efter segdragna förhandlingar med lokala politiker i Sundsvall lades projektet i vila. På den tiden var bl a fotograften Mattias Klum inbjuden och kända designers mfl. Nu när brobygget över Sundsvall står klart ansåg politikerna att förslaget passade bättre. Sweco kavlade upp ärmarna igen och satte igång och utformade ett nytt byggnadsförslag.… Continue Reading


Rädda våra vatten

En av våra viktigaste uppgifter är att lyfta människors strävan efter rena vatten, vi har nu prisat 10 personer världen över, något vi vill fortsätta med. Men inte utan din hjälp! 50 kronor per år kostar det att stödja en enkel och bra mening med att just rädda våra vatten. Prisade insatser och personer. Org… Continue Reading