Finnar, kvener och birkarlar/Förenat av vatten

1 Kvenland 1.1 Norra Bottnens förhistoria http://finnpro2000.blogspot.se/p/ostersjovalden-forenat-av-vatten.html Enligt den gängse svenska historieskrivningen var Norrbotten utan fast bebyggelse fram till 1300-talet då en från Sverige utgående kolonisation framträder i källorna. Denna bild håller nu på att modifieras även i Sverige. Att samerna var de första invånarna i Bottnen torde alla vara ense om. Undan för undan… Continue Reading


Kina bygger nya vattenkraftverk och USA river sina.

Kinas vattenkraftverk, räddning eller miljökatastrof? 172 av världens största 292 floder regleras av människan. Kina sätter som mål att inte längre öka landets utsläpp av växthusgaser efter 2030, medan USA siktar på att minska sina utsläpp med en fjärdedel till 2025. Nere i Hubeiprovinsen i södra Kina skapas det som är själva definitionen av ett… Continue Reading