Energimarknadsinspektionen förlorade

Energimarknadsinspektionen (EI) befarar kraftigt höjda elnätsavgifter efter en ny dom.

Jag är förvånad och tycker att det här är ganska allvarligt. Det här ger elnätsföretagen rätt att höja sina avgifter väldigt kraftigt, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på EI.

Kammarrätten i Jönköping gav i dag ett antal elnätsföretag, bland annat Fortum, rätt på alla punkter.

119448c479774e033c6bcea5891974c0

 

Energimarknadsinspektionen förlorade rättstvisten mot ett antal elnätsföretag, bland andra Fortum. Kammarrätten i Jönköping gav i dag elnätsföretagen rätt på alla punkter i sin dom om elnätsavgifter. Det var tre pilotmål som avgjordes. Domen kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Läs hela texten HÄR

…………………………………………………………………………………………………………………………………….Miljöpåverkan vattenkraft.

85190_vasavattenkraftverkfortum

7194708478_88b50b608e_z

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa.

Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.