Frågor kring näringsfattiga vatten.

När en fiskodlare vill etablera sin verksamhet i en sjö eller strömmande vattendrag så bör vattenkvalitén vara ren och näringsfattigt.  Därför anser många forskare och experter att vattenkraftens dammbyggnader i Norrlänska vatten är speciellt lämpade för fiskodling. Naturligt näringsfattiga (oligotrofa) sjöar finns vanligen i norra och mellersta Sveriges mer höglänta områden, ofta över den så kallade högsta kustlinjen. Det… Continue Reading