4 rapporter om fiskvandring enligt Havs och vattenmyndigheten.

hav_logo

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar.

Forskarna redogör för den senaste tekniken när det gäller olika typer av fiskvägar och fiskavledningsanordningar. I rapporten finns exempelvis uppgifter om hur stor andel av fisken som överlever passagen av vattenkraftverken vid användandet av olika tekniker. Forskarna rekommenderar total passageeffektivitet på minst 90 % för fisk som vandrar upp- och nedströms förbi vattenkraftverken. I rapporten föreslås 19 stycken baskrav som forskarna anser ska gälla alla som bedriva vattenkraftverksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten avser ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Denna rapport utgör ett av underlagen.

Denna rapport är en av fyra nyss utgivna rapporter som utgör underlag till vägledningen.

Läs rapport: Här 

rapport-2013-14-anordningar-för-upp-och-nedströmspassage

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring. Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Läs rapport : HÄR 

rapport-2013-11-fiskvandring-arter-drivkrafter

Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering.

Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

Författarna visar på metoder som kan användas för att bedöma hur flödet bör regleras om man tillåter vattenkraftproduktion i ett vattendrag. I första hand bedömer författarna att det är metoden och utfallet efter nyttjande av metoden som bör betecknas som lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik. Hur regleringen bör ske kan nämligen variera från avrinningsområde till avrinningsområde. I rapporten finns dock ett antal slutsatser kring lämpliga grundläggande hänsyn som alltid bör tas vid vattenreglering. Dessa handlar om minimitappningar, flödesvariation och hastigheten i förändringar av vattenstånden i vattendragen.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Denna rapport utgör ett av underlagen.

Läs rapport : Här 

rapport-2013-12-ekologiska-flöden

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten.

 Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Rapporten visar hur fiskfaunan vid anläggandet av dammar förändras från i huvudsak strömlevande arter såsom harr och öring, till arter som föredrar lugnare vatten såsom gädda, abborre och mört. Dessutom visar rapporten att rovfiskar, såsom gäddan, äter en större andel av de vandrande laxfiskarna i lugnvatten jämfört med strömmande vatten.

Havs- och vattenmyndigheten avser ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Denna rapport utgör ett av underlagen.

Läs rapport : Här

rapport-2013-15-påverkan-på-strömlevande-fisk

Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

…………………………………………………………………………………………………………………………………

576723_3177395715529_876800207_nVåra älvar

vattenkraften.se

10290700_10201904540236865_5632439026816453739_n

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.