4 rapporter om fiskvandring enligt Havs och vattenmyndigheten.

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar. Forskarna redogör för den senaste tekniken när det gäller olika typer av fiskvägar och fiskavledningsanordningar. I rapporten finns exempelvis uppgifter om hur stor andel av fisken som överlever passagen av vattenkraftverken vid användandet av olika tekniker. Forskarna rekommenderar total passageeffektivitet på minst 90 % för fisk… Continue Reading