Börje Salming intervjuas av Östersjöblues

Steve Future mer kallad Stefan Pettersson Östersjöblues med Radio Hanige. Börje Salming är en lugn sansad och väldigt medveten person med stor kännedom om våra norrländska vatten, hans önskan är att vi tar hand om våra sista älvar och gruvindustrin ska städa upp efter sig, det är det minsta vi kan begära. Sportfiske är en… Continue Reading


Monsantos intåg i Sverige :-(

Monsanto Company är ett multinationellt kemi- läkemedels- och jordbruksföretag som är världens näst största producent av genmodifierade frön. Företaget är kontroversiellt på grund av dess utveckling och marknadsföring av GMO-grödor och tillväxthormon för nötkreatur såväl som dess aggressiva juridiska strategier, politisk lobbying och hårda attityd mot sädesindustrin. Det är bidragande orsaker till att företaget ifrågasätts av… Continue Reading


Dear Damnation.

DamNation – Official Film Trailer Here you get some info on what the researchers in Sweden say about hydropower. In Sweden there are about 2,500 dams for hydropower,  about 3% have fishways. (See map) Our Baltic Sea has major problems with eutrophication and dead zones. More recently, (the world’s largest dead zones) researchers have also… Continue Reading