Urbergsgruppen

Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan.

Visionen är ett samhälle som verkar INOM kretsloppets ramar med minimala uttag av de ändliga resurserna och ett långsiktigt hållbart nyttjande av de förnyelsebara.

Urbergsgruppen

Urbergsgruppens styrelse 2014:
Ordföranden: Sofia Bothorp, Johanna Lindberg
Kassör: Elisabeth Wanneby
Ledamot Internationellt arbete: Carmen Blanco Valer
Övriga Ledamöter: Marie Persson, Nette Edström
Suppleanter: Cecilia Bothorp, Hans Wanneby
Beskrivning
Föreningen har särskilt fokus på Urskog, Urvatten, Urfolk och Ursprung kopplat till ett aktivt bevarande av själva marken – urberget.

Föreningen ska verka för naturens och lokalbefolkningens rätt att behålla och skydda sina långsiktiga livsförutsättningar (mark, vatten, natur och kultur) nu och för framtiden.

Urbergsgruppen definierar hållbarhet vetenskapligt utifrån de fyra hållbarhetsprinciperna (The Natural Step).

Urbergsgruppen definierar civil olydnad enligt Mahatma Gandhi och Martin Luther King:
1. Inget våld
2. Ingen skadegörelse
3. Öppenhet och
4. Ansvarstagande

Swedbank bankgiro: 114-7719  Bic=SWEDSESS
Urbergsgruppens kontonummer: 8169-5, 923 665 465-4.SE5880000816959236654654

Urbergsgruppen. Märk inbetalningen med ”medlem”, samt namn och epostadress. Medlemskap kostar 50 kronor per år. Välkommen som medlem!

IGE Resources/Nickel Mountain har beviljats 3 bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken utanför Tärnaby. Ett storskaligt, kontroversiellt högriskprojekt med nickelbrytning i öppna dagbrott i område med asbest i Umeälvens övre del. Rönnbäck utgör hjärtat av Tärnas historia och är samiska åretruntmarker. FN har för första gången gått in i ett gruvprojekt i Sverige och meddelat regeringen att all gruvverksamhet i Rönnbäck måste stoppas tills FN utrett ärendet. Utredning pågår av FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD).

Det tänkta gruvområdet är lika stort som Umeå eller Stockholms innerstad plus Södermalm och Bromma. Damm, buller, läckage till mark/vatten, gråbergsupplag, avfallsdeponier, anläggningar, vägar, sandmagasin och klarningsdamm skulle medföljas. Enbart all trafik skulle förändra Hemavan Tärnaby i grunden. I området ligger vår kyrka och kyrkogård vid Voijtjajaure kapell. Området utgör riksintresse för kulturmiljö samt riksintresse för rennäringen.

Rönnbäcksprojektet beräknas använda nära en procent av hela Sveriges elförbrukning. Samtidigt är gruvnäringen den största producenten av industriavfall. Dagbrottsutvinning bidrar till en mångdubbling av mängden avfall. Det mesta man tar upp vid dagbrott är avfall. Med gruvavfall kommer behov av säker miljöförvaring. Maskinpark och transporter ger enorma koldioxidutsläpp.
Forskning vid Linköpings universitet pekar på metallåtervinningens enorma potential. Den lyfter även problematiken med att gruvnäringen subventioneras med miljarder årligen medan regeringen satsar betydligt mindre på återvinningsindustrin. Detta trots att beräkningar visar att återvinning ger bättre ekonomi än gruvnäring.

Ingen kan med säkerhet veta vilka konsekvenserna skulle bli för miljö, hälsa, djurliv, fiske och vad som händer när det läcker ut gifter i vattenmagasinet Gardiken. De miljö- och hälsomässiga riskerna är enorma, för att inte tala om ännu ett ingrepp i vår kulturhistoria. Rönnbäcksprojektet hotar våra barns hälsa, lokala matråvaror, kultur, andra näringar och långsiktigt hållbara lokalsamhällen.

Björkvattsdalen har genom historien utsatts för en rad övergrepp. Dalgången har bl.a. drabbats hårt av dämningar och kraftverksbyggen. Björkvattsdalen var Tärnas bördigaste älvdal och här anlades de första nybyggena. Genom dämningarna under 1950-talet höjdes vattenståndet i sjöarna som låg i nedre delen av dalgången med upp till 20 meter. Betydande arealer av den bästa skogen samt åkrar, ängar sattes under vatten, däribland hela Rönnbäcks by. De flesta fastigheter i dalgången berördes av regleringarna och många hemman fick överges. En gruva skulle bli slutet för vår vackra dalgång och tvinga folk lämna sina hem igen.

Vi värnar om våra hemmarker och vår kultur för nuvarande och kommande generationer. Vi vill visa att vi är många som INTE STÖDJER en nickelgruva i Björkvattsdalen, Umeälven och i Hemavan Tärnaby. Vi vill ha långsiktigt hållbara lokalsamhällen där våra barns livsmiljö, mat, liv och hälsa inte hotas.

Gruvfritt Jokkmokk

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.