Östersjölaxälvar i samverkan

Östersjölaxälvar i samverkan är en ideell förening för Östersjöns älvar. Vi arbetar för en ny långsiktig och hållbar förvaltning av våra vilda lax- och öringbestånd där även vi får ta del av den resurs vi varit med och bygga upp genom fiskevårdsåtgärder i våra älvar och biflöden.

Vi företräder över 12 000 fiskerättsägare längs våra älvar från Mörrumsån i söder till Lainio och Muonio älvar i norr representerade genom förvaltningsorganisationerna i varje vattendrag. Med oss har vi även tidsskrifter, företag och organisationer inom sportfiske, miljö- och fisketurismnäringen. Vi stöds även av förvaltningar och ett flertal kommuner och

http://www.ostersjolaxalvar.se/

Thomas Johansson blev 2013 års laxhjälte för sina insattser

VÅRA MÅL

Ekologi
Varje vattendrag som är eller har varit vildlax- och öringsförande ska återställas så att det leder till en maximering av älvarnas produktion utifrån de ursprungliga förutsättningarna i varje enskilt vattendrag, samt säkerställer att vattendirektivets miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls och efterlevs utan undantag där detta är tekniskt möjligt.

Produktion
Varje vattendrag som är vildlax- och öringsförande ska tilldelas beståndsspecifika mål för antalet återvandrande lekindivider så att en för vattendragen 100-procentig smoltproduktion ska vara möjlig. Detta kan skapa utrymme för ett begränsat uttag samtidigt som det säkerställer den framtida överlevnaden och genetiskt bevarande av varje unik stam.

Förvaltning
Förvaltningen av fisket i älvarna såväl som i havet ska regleras utifrån de beståndsspecifika målen för varje enskilt vattendrag.

Fiskerestriktioner
Fiske med mängdfångande redskap efter lax och öring ska förbjudas vid fiske på blandbestånd där risk finns att svaga stammar fångas samt för icke yrkesmässigt fiske efter dessa arter.

Det yrkesmässiga fisket ska riktas mot kompensationsodlad lax och öring eller lax och öring från starka bestånd. För att säkerställa en hög överlevnad vid återutsättning av fisk ska nya skonsamma och selektiva fiskeredskap och fiskemetoder utvecklas.

Ekonomi
Fiskeresursernas nyttjande ska baseras på att det samhällsekonomiska värdet maximeras. Därmed främjas utvecklingen av sportfisketurism i älvar och hav och rekreationsvärdet av sportfisket ökar.

Östersjölaxälvar i samverkan
Nedre Kläppen 21
934 93  Kusmark

Org nr: 802474-6185
BankGiro
: 521-5769

Thomas Johansson
E-post: Thomas.Johansson@ostersjolaxalvar.se
Mobil: 070-581 70 29

Urban Sandberg
Mobil: 070-666 31 55
E-post: urban.sandberg@ostersjolaxalvar.se

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.