Älvräddarna

Vad vill Älvräddarna?

 • Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv.
 • Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft.
 • Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag.
 • Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning. Detta i form av hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling, forsränning osv.

Vad gör Älvräddarna?

http://www.alvraddarna.se/

Älvräddarna facebook

Älvräddarna Facebook

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m.

Situation

 • Idag finns ca 2200 vattenkraftverk i Sverige, färre än 3% har fiskvägar (hur många av dessa som faktiskt fungerar vet ingen).
 • 80% av alla strömmande vatten är utbyggda med vattenkraft
 • 90% av all vattenkraft är småskalig.
 • Den producerar endast 10% av den totala vattenkraftsenergin. Därför är den
  småskaliga överflödig då många vattendrag förstörs för väldigt lite el.
 • Strömmande vatten har blivit en av världens mest hotade biotoper.
 • Endast 3% av all vattenkraft i Sverige har moderna tillstånd enligt miljöbalken.
 • Idag är bara ett fåtal av en gång 80 laxälvar laxförande.

Segrar

 • Älvräddarna har gått segrande i en rad kamper för våra strömmande vatten, bland andra Vindelälven, Kalixälven, Piteälven och Torne Älv som idag är skyddade med nationalälvsstatus. Ytterligare ett stort antal älvar och älvsträckor är skyddade mot vattenkraftsutbyggnad genom Miljöbalken. Röån, Untra, Vojmån och en mängd andra segrar har vunnits de senaste 10 åren. Flera prejudicerande fall har också vunnits.
 • Jämtkraft, Bra El, Billinge Energi och Telge Energi har samtliga fällts av Konsumentverket och Reklamombudsmannen för vilseledande marknadsföring som resultat av anmälningar från Älvräddarnas Samorganisation..

Lite historia

När Samorganisationen bildades 1974 var flertalet svenska älvar redan offrade för vattenkraft och även återstoden hotades av vattenkraftutbyggnad. Starka politiska krafter ville utplåna också det sista av fria älvar och älvsträckor i landet.

Vad kan du göra?

Bli stödjande medlem! Ju fler vi är desto tyngre väger vår röst när vi arbetar för att påverka politiker och förändra lagstiftningen. Ett medlemskap kostar från 150:-

Bli medlem här och nu! http://alvraddarna.se/medlem/

Eller bli sponsor till Älvräddarna! http://alvraddarna.se/sponsor/

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.