Dokumentär laxfestens baksida

Certifiering av den odlade fisken finns numer i Norge, WWF:s verifiering fortsätter samarbete med den förstörande industrins baksida. Den Svenska staten gör generalfel när våra källflöden belamras med dessa sjuka industrier som hotar den biologisk mångfalden från kust till fjäll. Se filmen hur miljö organisationer miljömärker allt mellan himmel och jord för att få in… Continue Reading


Nopeantoiminnan joukko

Nopeantoiminnan joukko Nopeantoiminnan joukko on vastuullista kalastuspolitiikkaa Suomeen aktiivisesti ajava järjestäytymätön ryhmä johon jokainen vastuullisesta kalastuksesta kiinnostunut on tervetullut mukaan. Ryhmä on alunperin perustettu toimimaan Itämeressä syönnöstävien lohikantojen hyväksi, mutta ryhmä toimii myös muiden uhanalaisten kalakantojen hyväksi. Tärkein tapamme toimia on nopea vaikuttaminen päättäjiin kun suuria päätöksiä ollaan tekemässä. Jos nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kalakantoja vaarantavan… Continue Reading


Salmon Are Sacred

Salmon Are Sacred This Salmon Are Sacred Facebook page is intended for serious, open and respectful discussions and information sharing associated with the impacts of open pen salmon feedlots on wild Pacific salmon. https://savethebalticsalmon.se/category/mr-mrs-save-the-baltic-salmon/ Our efforts are guided by the precautionary principle which has been ignored to date by the open pen salmon feedlot industry… Continue Reading


Östersjölaxälvar i samverkan

Östersjölaxälvar i samverkan är en ideell förening för Östersjöns älvar. Vi arbetar för en ny långsiktig och hållbar förvaltning av våra vilda lax- och öringbestånd där även vi får ta del av den resurs vi varit med och bygga upp genom fiskevårdsåtgärder i våra älvar och biflöden. Vi företräder över 12 000 fiskerättsägare längs våra… Continue Reading


Älvräddarna

Vad vill Älvräddarna? Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv. Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft. Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag. Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning.… Continue Reading


Gruvfritt Jokkmokk

Vår partipolitiskt och religiöst obundna grupp vänder sig till kritiker av gruvor i Jokkmokk. Primära hotet är en järnmalmsgruva i Gállok (Kallak) fem mil väster om Jokkmokk prospekterad av brittiska Beowolf Mining och dess helägda Jokkmokk Iron Mines. Gruvfritt Jokkmokk JIMAB har också tillstånd att undersöka koppar i två angränsande områden, som självklart kommer exploateras… Continue Reading


Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen Tärnaby

IGE Resources/Nickel Mountain har beviljats 3 bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken utanför Tärnaby. Ett storskaligt, kontroversiellt högriskprojekt med nickelbrytning i öppna dagbrott i område med asbest i Umeälvens övre del. Rönnbäck utgör hjärtat av Tärnas historia och är samiska åretruntmarker. FN har för första gången gått in i ett gruvprojekt i Sverige och meddelat regeringen att all… Continue Reading


Ojnareskogen

Ojnareskogen Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som båda har som mål att stoppa kalkbrott i Ojnareskogen och istället göra Bästeträsk till nationalpark. Vision Nationalpark Bästeträsk; Det gäller att rädda skogen, värna vattnet och stoppa brottet! Företagsfakta Ojnareskogen Beskrivning Den 6 juli 2012 kom Mark-… Continue Reading


Aktion Rädda Vättern

Aktion Rädda Vättern Bli medlem i ARV, Aktion Rädda Vättern och stöd vårt arbete…Medlemsavgift betalas till Bg 196-7157 Beskrivning Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV) Vi vill skydda och bevara ekosystemet Vättern, land och sjö, nu och för framtida generationer. Bli medlem i ARV och stöd vårt arbete, organisationsnummer: 802473-4611, Medlemsavgift betalas till Bg 196-7157, ange Namn,… Continue Reading


Vittangi-Saarivuoma-Lainiovuoma-Könkämä

Vittangi-Saarivuoma-Lainiovuoma-Könkämä Detta är en opolitisk grupp, där allas intressen är för en biologisk hållbar utveckling. Gemensam nämnare är gröna näringar som renskötsel, jordbruk, jakt och fiske, turism, bl.a. Det största hotet är gruvexploateringar som blossat upp ordentligt och det i rasande fart! Gruvprospekteringar sker oavbrutet och det är en kort tidsfråga innan plundringar av vår… Continue Reading


Urbergsgruppen

Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Visionen är ett samhälle som verkar INOM kretsloppets ramar med minimala uttag av de ändliga resurserna och ett långsiktigt hållbart nyttjande av de förnyelsebara. Urbergsgruppen Urbergsgruppens styrelse 2014: Ordföranden: Sofia Bothorp, Johanna Lindberg Kassör:… Continue Reading


Kärnkraftsfritt Bottenviken

Kärnkraftsfritt Bottenviken Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades på ett allmänt möte i Luleå den 11 december 2011. Nätverket är partipolitiskt obundet och för alla som säger nej till kärnkraft vid Bottenviken. Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft. Kärnkraften är absolut ingen lösning på klimathotet – det är istället… Continue Reading