De kämpar för fiskvägar.

För att förstå detta tvistemål måste man gå tillbaka till 1955 när Trängslets kraftverk byggdes och togs i drift 1961.
Kort därefter byggdes de övriga kraftverken man kan finna nedströms (Åsen, Väsa, Blyberg och Spjutmo).
När dessa kraftverk byggdes stoppades också siljansöringens och harrens möjlighet att vandra i älven.
Därtill reglerade man vattenvolymer vilket drabbade faunan i såväl älven som Siljan.Dessa negativa konsekvenser för djurlivet under ytan kom inte som en överraskning.750se fimklipp HÄR
I samband med att dessa kraftverk byggdes utformade man därför en så kallad vattendom. I denna dom fastställs det hur enskilda fiskerättsägare, samt allmänheten, ska kompenseras.
Men Fortum menar att de ska plantera fisk i sjöarna omkring älven samt erbjuda en ekonomisk kompensation. Fiskevägar vill de inte bygga.Fortum och Älvdalens besparingsskog kommer dock att yrka på plantering av fisk i kringliggande sjöar i stället .

529667_4418213375195_1276086551_n

Dammbyggnader Dalarnas län. Det finns ca 2200 vattenkraftverk i Sverige .  Endast 3 % har fiskvandringsvägar. Inte ens hälften fungerar.

På sin sida har Fortum också Älvdalens besparingsskog som är en delägare i två av vattenkraftverken.

För att driva sin fråga, att få fiskvägar byggda omkring kraftverken, anlitade Per Leandersson därför ett juridiskt ombud år 2007.

– Man har definierat en harrskada och en öringsskada. Öringsskadan är slutdömd och ska kompenseras med att man sätter ut fisk i Siljan och älven. Så är det bestämt. Men nu i oktober är det harrskadans kompensation som ska avgöras. Det är vår sista chans att få fiskvägar runt kraftverken, säger Håkan Bertals, ombud för Fiskrättsägare.

Kammarkollegiet, som företräder allmänheten, kommer i oktober att yrka på att fyra fiskvägar ska byggas förbi kraftverken. De som står bakom förslaget är Länsstyrelsen Dalarna, Älvdalens kommun, Dalälvens Fiskevårdsområde och enskilda fiskerättsägare företrädda av advokaten Nils Rinander.

Håkan Bertals och Per Leandersson menar att frågan är viktig då passagerna förbi kraftverken skulle rädda Siljanöringen, gynna harren, öka turismen och därmed skapa arbetsmöjligheter längs älven och runt Siljan.

– Den här domen är inte slutligt dömd. Det finns en verklig öppning här att få den kompensationen vi blev lovade. Då går vi in och kräver det. Det är inte mer än rätt. Alla andra sådana här stora vattenmål är slutdömda. Är det slutdömt går det aldrig att göra något åt det. Det här är sista chansen, sista greppet, säger Per Leandersson.

Just nu handläggs denna fråga om kompensationsåtgärder vid Nacka tingsrätts Mark- och miljödomstol. Huvudförhandlingen kommer att ske 23-24 oktober i Tällberg dit alla fiskerättsägare har rätt att komma.

I dag, onsdag, påbörjas en så kallad syn då alla berörda parter gemensamt åker och tittar på platser som kommer att påverkas av domen.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.