Låt Hjalmar vila i frid

I år är det etthundrafemtionio år sedan Hjalmar Lundbohm föddes (1855) på Rubbestads gård i Ödeborg, i Dalsland. Han tog examen 1877 i geologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 1898 blev han disponent hos LKAB i Kiruna. 22 år senare, 1920, gick Hjalmar i pension och lämnade Kiruna. http://helendoktare.se/?p=2959 Text Helen Doktare http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Lundbohm Ingen annan… Continue Reading


De kämpar för fiskvägar.

För att förstå detta tvistemål måste man gå tillbaka till 1955 när Trängslets kraftverk byggdes och togs i drift 1961. Kort därefter byggdes de övriga kraftverken man kan finna nedströms (Åsen, Väsa, Blyberg och Spjutmo). När dessa kraftverk byggdes stoppades också siljansöringens och harrens möjlighet att vandra i älven. Därtill reglerade man vattenvolymer vilket drabbade… Continue Reading