Remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

Remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2014:35). Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2014.

m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
mattis.loberg@regeringskansliet.se

Länk HÄR

6f4165a0

Slutbetänkadet HÄR

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31
oktober 2014. Yttrandet bör sändas via e-post i word-format till
Miljödepartementet för att underlätta bearbetningen av
remissynpunkterna. Skicka svaren till:
m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
mattis.loberg@regeringskansliet.se
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
slutbetänkandet och särskilt beakta de samhällsekonomiska
konsekvenserna.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats http://www.regeringen.se. På
webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När
svarstiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på http://www.regeringen.se.
Stefan Berggren
Departementsråd
Kopia för kännedom
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/L1/DOM
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/PBB/SFÖ
Finansdepartementet/BA 2/KSÄ
Landsbygdsdepartementet/ELT/JFS
Näringsdepartementet/TE ST/E MOI
Kulturdepartementet/KA
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.