Den odlade fiskens baksidor! Läs ej om du vill fortsätta äta fisken

Skrämmande fakta om odlad fisk! Omega 3 myten är en illusion.

Kvinnor, barn och ungdomar bör undvika att äta odlad lax, enligt norska läkare och internationella experter. Anledningen är att laxfoder innehåller skadliga föroreningar.

http://forskning.no/fisk-oppdrett/2014/10/kan-sla-av-laksegener

http://www.nrk.no/nordnytt/sjoorret-hardt-rammet-av-lakselus-1.11970206

Lakselus har sannsynligvis redusert bestanden av sjøørret langs store deler av Norskekysten. Den kan også ha ført til mindre laks enkelte steder. FOTO: GISLE SVERDRUP/NORGES JEGER- OG FISKEFORENING

Lax lusen  har sannolikt reduserat bestånden av öring längs store delar av Norska kusten. Den kan också ha fört till mindre laxs enkelte steder.
FOTO: GISLE SVERDRUP/NORGES JÄGARE & FISKEFÖRENING

Att prata med VG, specialist Anne-Lise Björk Monsen  Läkare och professor i medicin, Bjørn Bolann säger att det är osäkert i både mängden gifter och hur de påverkar barn, ungdomar och gravida. De påpekar att den typ av föroreningar som har upptäckts i odlad lax har en negativ effekt på hjärnans utveckling och förknippas med autism, ADHD och minskad IQ.

En stor europeisk studie som omfattar cirka 8.000 nyfödda, visar att gravida kvinnor med höga halter av gifter i kroppen har barn med lägre födelsevikt, vilket kan ha en negativ effekt på barns hälsa.

Konservativa partiet (Høyre) ekonomisk politisk talesman Svein Flåtten ber fiskeriministern att svara i parlamentet om huruvida norsk odlad lax är farligt att äta för barn och gravida kvinnor.

Jag vill veta vad hon kan göra så att norska konsumenter vet att de kan konsumera en ren och hälsosam produkt.

Han anser att det finns anledning att ta varningen på allvar från läkarna.

http://www.svtplay.se/klipp/1987566?type=embed&external=true

http://savethebalticsalmon.se/2014/09/17/norge-morkar-stora-mangder-gift-i-odlad-lax/

 

– Det råder ingen tvekan om att sådana krav kan ha en negativ effekt på lax industrin. Därför är det viktigt att klargöra detta snabbt. Jag förväntar att hälsovårdsmyndigheterna tittar närmare på resultaten så att de kan diskuteras.

Om du äter fisk och skaldjur, såvida du fånga det själv eller ställa de rätta frågorna, oddsen är ganska bra att det kommer från en fiskodling. Fiskeindustrin är som en val på steroider, växer snabbare än något annat jordbruk segmentet och nu står för hälften av den fisk som äts i USA.

Som kommersiell fiskeverksamhet fortsätter den att strippa världens oceaner av liv, med en tredjedel av fiskebestånden kollapsade och resten leds det av mitten av århundradet, ses fiskodling som ett sätt att möta världens växande efterfrågan?
Men är det verkligen den typen av produktion som ska lösa jordens mat behov?
Kan våra marina odlingar på ett tillförlitligt sätt tillfredsställa vårt skaldjurs behov till tre miljarder människor runt om i världen?

http://www.bbc.com/news/uk-wales-29475698

Denna artikel tittar på vattenbruket och dess långsiktiga effekter på fisk, människor och andra djur. Med denna industri är regelbundet tippad som en förebild av livsmedelsproduktionen, oavsett om du äter fisk och skaldjur eller inte,då bör du veta dessa nio viktiga fakta om odlad fisk.

1. Odlad fisk har tvivelaktigt näringsvärde. Dess Omega-3 nivåer är inte vad du tror

Här är en frustrerande paradox för dem som äter fisk för sin hälsa: De näringsmässiga fördelarna med fisk är kraftigt minskade när den är odlad. Ta omega-3 fettsyror. Vildfisk får sin omega-3 från vattenväxter. Odlad fisk, matas med majs, soja eller andra fodermedel som innehåller lite eller ingen omega-3. Denna onaturligt höga majs diet innebär också vissa odlad fisk ackumuleras med ohälsosamma nivåer av felfettsyror. Ytterligare, odlad fisk doseras rutinmässigt med antibiotika, vilket kan orsaka antibiotikaresistenta sjukdomar hos människor.

little or no omega-3’s /wrong fatty acids /antibiotic-resistant disease in humans

2.  Fiskeindustrin rånar haven för att förse fiskodlingar, s bytesdjur fiskas till utrotning.

Medan viss odlad fisk kan leva kost av majs eller soja, behöver andra äta fisk och väldigt mycket av den. Tonfisk och lax t.ex, måste äta upp till 2 kg av fisk för varje 400 g av kroppsvikt. Resultatet är att bytet (fisk som ansjovis och sill) fiskas till randen till utrotning för att föda världens fiskodlingar. – Vi har fångat alla de stora fiskarna och nu kommer vi efter deras mat, säger den ideella organisationen Oceana, som skyller fiskeindustrins omättliga hunger efter valar, delfiner, sälar, sjölejon,tonfisk, bas, lax, albatross, pingviner och andra arter.

five pounds of fish/non-profit Oceana

farmed-wild

3 Fisk upplever smärta och stress.

Tvärtemot önsketänkande många en catch & relaease fångst,i den  senaste forskningen visar slutgiltigt att fisk upplever smärta och stress.
I en studie injiceras fisk med bi gift och beteenden på fisken är  kopplat till smärta och jämfört med kontroll grupper minskar de sin sim aktivitet, väntade tre gånger så längre tid innan de skulle äta, och hade högre andning aktivitet.
Odlad fisk är föremål för den rutinmässiga stressiga utsattheten hela livet, och dödas oftast i långsam, smärtsam sätt som urtagning, svält eller kvävning.

4. Odlad fisk är laddade med sjukdomar, och detta sprider sig till vilda fiskpopulationer.

Odlad fisk packas lika tätt som mynt i en plånbok, deras utrymme är lika stort som ett badkar och där lever 27 vuxna öringar.
Dessa onaturliga förhållanden ger upphov till sjukdomar och parasiter, som ofta vandrar utanför gården och infektera vilda fiskpopulationer.
På Kanadas Stillahavskust, finns te.x löss som är ansvariga för massdöd av Pinksalmon, den har förstört 80% av fisken hos vissa av lokalbefolkningen.
Men skadorna slutar inte där, eftersom örnar, björnar, späckhuggare och andra rovdjur är beroende av lax för sin existens. Förluster av vildlax orsakar att dessa arter att minskar också.

http://www.fao.org/docrep/010/a1290e/a1290e00.HTM/http://www.nytimes.com/2008/11/04/science/04prof.html?_r=1&adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1383768020-tsihop0SZ40Q6YdSIuQPsQ&

5. Fiskodlingar är fulla med gifter, som även skadar lokala ekosystem.

Du kan inte ha sjukdomar och parasiter som infekterar din ekonomiska enheter, så aktörer slå tillbaka genom dumpning av  koncentrerad antibiotika och andra kemikalier vattnet. Sådana gifter skadar lokala ekosystem sätt som vi bara börjar att förstå.
En studie fann att ett läkemedel som används mot havslöss dödar en mängd icke målorganismer havslevande ryggradslösa djur, reser upp till en halv mil och kvarstår vattnet i timmar.

http://aquaculturereform.files.wordpress.com/2011/06/bp-lobster-or-non-target-toxic-effects.pdf

1010019_10154252068655355_565337636_n

6. Odlad fisk lever i sin egen avföring.

Det är rätt, fisk bajsar också. Fiskavföring faller som sediment havsbotten och i tillräckliga mängder för att överväldiga och döda det marina livet i omedelbar närhet och områden utanför. Det främjar också alg tillväxt, vilket minskar vattnets syrehalt och gör det svårt att leva. När den israeliska regeringen lärde mig att alg tillväxeten som hade blivit följden av  två fiskodlingar i Röda havet och var i närheten av korallrev, stängde  man ner dem.

7. Odlad fisk är alltid försöker fly sina obehagliga förhållanden, och vem kan klandra dom?

http://www.readcube.com/articles/10.1038/425753a//http://icesjms.oxfordjournals.org/content/56/2/200.full.pdf//http://www.readcube.com/articles/10.1038/425753a

1a

I Nordatlanten regionen ensamt, rymmer 2 miljoner laxar varje år. Resultatet är att minst 20% av den fångade vild laxen i Nordatlanten är av odlad ursprung. Förrymda laxen blandar sig med vild lax och det skadar den vilda populationen. Embryonala hybrid laxar  te.x  är mycket mindre livskraftig än sina vilda motsvarigheter, och vuxna hybrid laxar dör rutinmässigt tidigare än deras vilda släktingar. Detta tryck vilda populationer ytterligare gör skada och rovdjur som förlitar sig  fisk som björnar och späckhuggare.

 

8 Se Jevons Paradox.

Denna bakvända ekonomiska teori säger att när produktionsmetoder blir effektivare, ökar efterfrågan på resurser  snarare än minskar som du kan förvänta dig.  Följdaktligen som vattenbruk gör fiskeproduktion allt effektivare och fisk blir mer allmänt tillgänglig och mindre dyr, ökar efterfrågan över hela linjen. Detta driver till mer fiske, som gör skada i  vilda populationer.
Således, som byggandet av nya lax odlingar från 19871999 körde lägre priser och större tillgång lax, världens efterfråganlax ökade mer än fyrfaldigt under perioden.
Resultatet: Fiskodling vevar upp trycket på redan utarmade populationer av vildlevande fisk runt om i världen.

http://www.iser.uaa.alaska.edu/people/knapp/personal/pubs/TRAFFIC/The_Great_Salmon_Run.pdf

9 När de tunga miljöskador som fiskodling orsakar visar det sig att verksamheten ofta generar högre utgifter än intäkter.

http://www.docstoc.com/documents/most-recent

En studie fann att fiskodlingar i Sveriges kustvatten ”inte är bara ekologiskt men också ekonomiskt ohållbara.
En annan  slutsats är att fiskodling i en kinesisk sjö är ett”ekonomiskt irrationella val ur hela samhället, med en ojämlik avvägning mellan miljö och ekonomiska fördelar.” Enkelt uttryckt  driver fiskodlingar tunga ekologiska skada och dessa kostar samhället pengar.
I USA´s dolda fiskodlings enheter har en kostnad  på ungefär 700 miljoner dollar varje år eller halva årliga produktionsvärdet av fiskodling verksamheten.

http://www.tnp.no/

David Robinson Simon

http://worldtruth.tv/norwegian-scientists-warn-against-eating-farmed-salmon-everything-you-need-to-know-about-farmed-fish/

 

Några defekta fiskar från Norge, Pga resistenta Havslöss, som under massa år fått utstå tonvis med medikamenter.

10672422_10152852758350649_7199727520745521597_n536260_10152852756605649_3757222255880423046_n

490f5d3551bf44208aeabf02f2c7fd621656287_10152294506676036_1326786576106432477_n1922181_10152514374508863_7900282632660573581_n10610516_10204475671359423_8248296327591593024_n10641153_10152514369508863_5666740689880338591_n10374971_10204475671399424_4742372771862333136_n10646660_10152294335791036_9207206177071960984_nlvYBi2vZ83bfk_YLrEB2aA76PWWzH2ZK0yeIS585IxTQleif-lumio-harrc3b6ga-med-budskap

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.