Kärnkraften, Centerpartiet och Annie Lööf hotar kommande generationers möjligheter

– Var finns perspektivet om hållbar utveckling i kärnkraftsförespråkarnas resonemang?

Östersjön är också en buffert

LÖSNINGEN HETER GRÖNA JOBB

Hur mycket tid har vi för att rädda Östersjön?

Dels artrikedomen dels den biologiska mångfalden?

KärnkraftverkSlutförvaret av kärnkraften och driften är ett problem för Östersjön

Dels utsläppen dels värmen ändras på vattnet vid verket

Därtill kommer slutförvaringen av eget och andra länders avfall

Det här blir konsekvenserna av slutförvaringen av avfallet från kärnkraften – se filmlänken nedan

– http://nonuclear.se/en/om-det-svenska-slutforvaret-stahle-fridell2013

Bild öppet brev – Lösningen heter gröna jobb –

logga SaveEfter utspel från Centerpartiet och partiledaren Annie Lööf (Aftonbladet sidan 8 – 9 den 10 /10 – 2014) om att hon skall profilera sig i miljöfrågor. RikaCenterpartiet anser dels att vi skall utveckla kärnkraften dels att vi skall slutlagra andra länders avfall på svensk mark. Centerpartiets hjärtefrågor menar Annie Lööf skall vara:
 • Småföretag
 • Miljö
 • Hållbarhet (speciellt skall tillväxten vara det)
 • Hela landet skall leva
 • Småföretag skall inte göra profit på bekostnad av miljö, människa eller djur. Detta innebär att en hållbar tillväxt bara kan förenas med ekologiska företag och ekologiska lösningar = gröna jobb. Här står Annie Lööf för en helt annan livsstil precis som förre partiledaren Maud Olofsson
 • Miljöfrågorna är Centerpartiets sämsta gren. Förre partiledaren svängde 180 grader när det kommer till kärnkraften. Maud Olofsson vill bryta uran i Sverige. Annie Lööf önskar slutlagra andra länders gammastrålande kärnkraftsavfall i Östhammarskommun vid två av Sveriges kärnkraftsreaktorer. Vid exponering av avfallet dör Du. Forsmark är en kommun som lever på kärnkraften, kärnkraftskommun, och som därför äventyrar hela Sverige ifall en olycka skulle vara framme. Deras oansvariga sätt att bygga upp otaliga verksamheter kring Forsmark är ohållbart för hela Sverige om en olycka kommer. Dessutom är avfallet ett större problem än om en olycka skulle vara framme. Varför? Det skall slutlagras i 100.000 år skilt från människa, djur och miljö
 • Hållbar tillväxt är för Annie Lööf inte att hitta ekologiska lösningar eller bygga upp gröna jobb eller ens att leva på ett ekologisk hållbart sätt. Hållbar tillväxt för Centern är att företagen skall få tillväxt och att tillväxten skall vara hållbar för företagen. Inte för människa, djur eller natur. Det är inte det samma som hållbar tillväxt för människa, djur och natur. Företaget kommer först för Annie Lööf. Människan kommer sist för Annie Lööf. Detta är inte hållbart sett utifrån de nästkommande generationerna eller ens vår egen generation
 •   Sist har Annie Lööf satt upp hela landet skall leva. Detta är ett slagord och tillhör retorik. Det är alltså endast ett sätt att slå på trumman för uppmärksamhet. Hennes slagord är tomma i synnerhet gäller det detta sista hela landet skall leva. Vad menar Lööf med att sätta upp ett slagord som område? Det ekar som om Du skulle skrika ner i en vattentom brunn. Norrland står på bidrag och storstadsregionerna har massiva problem, speciellt när det kommer till skola / ungdom / droger och omsorg / vård. Hela landet skall leva. Okey bättre hade då varit att spalta upp områden så som skola, omsorg, småföretagande i glesbygd. Så gör inte Lööf. Resultatet för .., hela landet .., med Annie Lööfs politik och inställning till människa, djur och miljö kommer bli hela landet kommer att dö. Detta blir den logiska slutsatsen. Centerns politik är fientlig mot människa, djur och miljö.  Deras politik är inte bara oansvarig; deras politik är direkt farlig för människa, djur och miljö

gröna jobbSlutsats: – Lösningen heter gröna jobb

En ekologisk hållbar utveckling där människa, djur och miljö sätts först. En miljöstrategi som innebär att globalt kämpa för att minimera miljöskador samt att lokalt förstå dels miljöskador(na) lokalt samt även de skador som kommer utifrån. Agera globalt som lokalt; förstå miljöproblemen lokalt som globalt. Se att landsbygd och storstad hänger ihop. Vi är ett land och ett folk. För att få upp oss från den negativa spiralen måste vi hitta en lösning på de ekologiska utmaningarna. Lösningen kan bara bli en. Lösningen heter gröna jobb.

Lösningen heter gröna jobb

1 Gröna jobb

images (6)Kärnkraft är, hur vi än vänder på argumenten, varken miljövänligt eller ekonomiskt hållbart. Vår dumdristighet att konsekvent hålla kärnkraften kvar kommer sannolikt att vara det mest korkade vi människor gjort för den strävar absolut inte mot en hållbar utveckling.
En seriös energiförsörjning som tar ansvar för framtiden måste bygga på förnybar energi. Kärnkraften är återigen inte en förnybar energikälla. Med kärnkraften kommer radioaktiviteten och slutförvaringsfrågan (som en ond demon). KK (kärnkraften) ökar risken för terrorism (begäret efter att kunna göra kärnvapen genom att få fram plutonium från avfallet) och utsläpp av radioaktivitet (cancer och andra sjukdomar blir en följd av utsläppen. Risken för mutationer i arvsmassan Ö K A R betydligt. Det vill säga skadliga mutationer i Dna:at som gör förändringar i DNA:at. Jag har ingen lust att äventyra kommande generationers möjligheter eller vår miljö. Genom bruket av kärnkraften tar vi en oerhört stor risk, en risk som måste elimineras. Världen är redan en allt för orolig plats. Maktbalans, terror och krig är vardagsmat. Därför är kärnkraftsfrågan en av de mest centrala frågorna. De andra centrala frågorna är skola, vård (vårdbolag skall kunna ta ut vinster som vilket annat företag som helst) omsorg samt gröna jobb = hållbar tillväxt.

 • Hur skall vi kunna få till grön energi?
 • En energi som inte ger slutprodukter som måste lagras eftersom dessa är så farliga för djur, natur och människa. Slutprodukter so inte är begärliga till vapen. Det vill säga kan omkonverteras så att kärnvapen kan tillverkas
 • Tillväxt med ansvar för nästkommande generationer
 • Gröna jobb är och blir basen. Det är möjligt att Staten måste gå in och subventionera den typen av uppstarter av företag. Företag som inte grisar ner miljön och som tar ansvar för människa, djur och natur

De flesta partier går numera mot mitten, de lovar i stort liknande saker. Det är därför och blir ännu mera svårt att välja rätt parti. Det finns ännu bara ett parti som ständigt driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Problemet är att det partiet inte har dugligt folk på rätt positioner. De är för ”flummiga” och för oprecisa i sin retorik. Det är möjligt att MP vet vad de vill. Problemet MP har är att deras ledare rent ut sagt inte är helt torra bakom öronen. De saknar också tyngd – pondus men inte kunskaper. De har haft en rad personer som varit som Mona Sahlin – inte att lita på när de får ansvar för Statens finanser. Det måste Du kunna göra lita på dina förtroendevalda – Du kan inte misstänka att partiledare är oärliga eller inte lever som de lär. Därför anser jag att Åsa Romson bör bytas ut åtminstone tills vidare. Om MP ändå skulle hitta rätt folk finns ändå inte den precisa retoriken och tyngden bakom orden eller personen. Det är inte en TV-såpa vi vill ha. Det är inte en barnprogramledare partiet heller behöver.

Du måste leva som Du lär. Om du inte förstår det har du inget i politiken att göra.  Återigen kan det vara så att högre politiker kommer allt för långt ifrån och börjar ta sig friheter som inte passar sig. Att lyssna på folket .., att vara ödmjuk och att leva som Du lär ut själv är det minsta.

När det kommer till kärnkraften har MP rätt. Kärnkraften måste avvecklas och alternativ är nödvändigt att hitta dels för att ersätta bränsle till våra bilar dels till kärnkraften. Pondusen och det oärliga sättet är möjligt en mänsklig faktor och som också kommer med större ansvar. Här är det så att Romson har felat och då måste hon stå sitt kast. Hon har inte folkets förtroende. Det har inte heller andra personer i MP som tidigare felat. Återigen pondusen och att bli torr bakom öronen gäller samtliga miljöpartister som idag sitter på ledande positioner. Detta är sorgligt men sant. Det är fortfarande ett parti med för lätt tyngd men rätt framtidstankar. Vi måste ta ett större ansvar till människa, miljö och djur. Vi är inte herrar vi är tjänare till naturen och djuren och lånar planeten. Vårt liv är inte oändligt.

I kärnkraften ligger också frågan om en hållbar utveckling. Det innebär i praktiken att jag är för mer satsning på vind, vatten, sol och ved samt inte minst energiforskning.

Det finns en föreställning om att kärnkraft skulle vara miljövänlig och ekonomiskt hållbar. Inget kan vara mera fel. Hotbilden/risken för att ett av verken smäller ökar ju fler anläggningar som byggs. Det knepiga med kärnkraft är att strålning inte syns men är skadlig för allt liv. Och strålning sprids och läcker under hela processen, från brytning till slutförvaring, och inte bara när det verkligen smäller.

Här kommer några argument:

1. Den effektbrist på el som uppstår då det är riktigt kallt beror inte på industrin eller på att vi producerar för lite el utan på för stor felaktig förbrukning. Jag med flera anser till exempel att bostäder ska värmas upp på annat sätt än med direktverkande el

2. Brytningen av uran skadar naturen, sprider radioaktivitet och sker i svår arbetsmiljö

3. Att det sker en massiv utbyggnad i andra länder är inget argument för att Sverige ska ha kvar kärnkraften, tvärtom, eller att vi ska producera ännu mer farligt avfall som medför sluförvaringsrisker

4. Radioaktivitet syns inte men skadar allt liv som exponeras

5. Kärnkraftsfrågan handlar inte i grunden om säkerhet. Kärnkraftsfrågan handlar om de oerhörda konsekvenserna när säkerheten brister, alltså när, inte om, det smäller

Det värsta exemplet är Tjernobyl med döda människor, missbildningar, massflykt/flytt och ödelagd natur. Varför tar vi den risken?

Om du samtidigt som du doppar din hand i kokande vatten smäller till den med en hammare så kan du inte bevisa vad som gjorde mest ont: hammaren eller vattnet. Det betyder inte att det var en bra idé att slå sig själv med hammaren.

Samma logik ska användas i kärnkraftsfrågan. Vi bygger kärnkraft och bryter uran med skador på allt liv och vår egen miljö, det innebär inte att vi ska fortsätta med det.
För det är så att när, inte om, det smäller nästa gång kommer den osynliga strålningen.

Resultatet: sjukdom, missbildningar, död och genetiska förändringar. Ni som fortfarande hävdar att kärnkraften är billigare – ni kan inte räkna med slutförvaringskostnaderna eller försäkringar för eventuella olyckor. Återigen: kärnkraftsfrågan är inte en fråga om säkerhet utan om vilka risker vi tar och den är och kan inte bli billigare i längden.

Sverige har alltid varit ett föregångsland, ska vi inte vara en god förebild och en framåtstävare också i energifrågan? Att hålla liv i kärnkraften är för mig ytterst bakåtsträvande och dumdristigt. När oljan tar slut gäller det att ha löst energifrågan på ett vettigt sätt. Miljöpartiet driver energifrågan konsekvent. De säger: bort med kärnkraften och in med andra energiformer.

Det finns en del förespråkare för naturgas, inte heller där ser jag en lösning. Rysslands energitillgångar har blivit ett politiskt vapen som använts så sent som i vintras då ryssarna stängde av gasen mot polacker och vitryssar. Oj, vad de fick frysa.

Ska vi inte leva på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjligheter? Vi har ansvar som vuxna som vi inte fullt ut tar.

4 DAG

Dag Ståhlestierna

Sveriges Författarförbund

Sektioner: =Skönlitt. / Barn & Ungd.

  – Dag Ståhle = Dag Ståhlestierna = Listy A Rufus Grey (pseudo)

  – dag@aobocker.se

ES_09T41581_____resize_cs_425_285

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.