Tomas Wassberg orolig för fisken och vattenflöden i våra utbyggda älvar.

Radio Östersjöblues med Stefan Pettersson intervjuar vår livs levande legend Tomas Wassberg,  gällande Strömsvattudal och smittan som sprids där. BKD (Bacterial Kidney Disease) orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum.

BKD är en kronisk sjukdom hos laxfiskar som utvecklas långsamt. Typiska symtom är försämrad tillväxt och fortgående låg dödlighet. BKD kan vara i det närmaste symtomfri med nedsatt aptit, simstörningar och låg dödlighet. Förlusterna är i regel störst bland könsmogna fiskar. BKD gör fiskarna anemiska, huden blir mörkaktig, buken svullen och ögonen utstående. Njuren får ljusa fläckar, som kan förekomma även på levern och mjälten. Vid låg temperatur kan njuren vara helt täckt av en tjock vitaktig hinna. Vid den akuta sjukdomsformen kan dödligheten vara stor och blödningar förekomma i muskulaturen.

Diagnos och provtagning

För diagnosen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende. Sjukdomen kan inte konstateras enbart utgående från de kliniska symtomen. För diagnosen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende. Prov tas av de inre organen eller hos moderfiskar av ovarialvätskan. Diagnosen ställs i regel genom att bakterien påvisas i fiskarnas organ eller vävnader eller bakteriens genom med PCR-analys. Sjukdomen kan också diagnostiseras genom att antikroppar mot bakterien påvisas i serumblodprov.

Smittvägar

Bakterien överlever dåligt utanför fisken, men sjukdomen kan överföras via vatten, foder eller redskap som kontaminerats av fiskar som bär på smittan. Smittan kan överföras vertikalt från moderfisk direkt till rom, så desinfektion av rommen dödar inte bakterien. Små mängder bakterier kan förekomma i fiskgrupper som inte uppvisar symtom och då är det svårt att få reda på om sjukdomen förekommer. När fiskarna har goda förhållanden kan sjukdomen vara latent och symtomfri en lång tid, upp till flera år. Detta gör det svårt att bekämpa spridningen av sjukdomen.

Bekämpning och profylax

Det finns fortfarande inte något effektivt vaccin mot BKD och mikrobläkemedel har ingen effekt på den sjukdomsalstrande bakterien. I insjöområdet i Finland är BKD en djursjukdom som ska övervakas och som berörs av s.k. tilläggsgarantier. Sjukdomen ska bekämpas och omedelbart anmälas. Inlandet har ett av EU godkänt bekämpningsprogram mot sjukdomen. Om bakterien hittas i fiskodlingsanläggningar i inlandet leder det till spärrbestämmelser för anläggningen enligt BKD-förordningen och åtgärder för att utrota smittan.

Övervakning

Inlandet har ett av EU godkänt bekämpningsprogram mot sjukdomen. Förekomsten av BKD i fiskodlingsanläggningar i inlandet följs årligen med hjälp av regelbundna prov och kontroller i enlighet med bekämpningsprogrammet.

Anläggningarnas moderstammar av frilevande fisk eller av rom av sådan ska undersökas med tanke på BKD innan avkomman får säljas eller överlåtas för utplantering eller till andra anläggningar. När rom och mjölke flyttas från havs- och vandringsområdena ska moderfiskarna undersökas med tanke på BKD.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland påträffas BKD årligen i några anläggningar både i inlandet och i havsområdet. Sjukdomen påträffas också i nästan hela Europa.

Vi på save the baltic finner det ytterst allvarligt att fiskodlingen kom till Strömsund på dom premisser som då var rådande, det förekom egen gjorda MKB utredningar samt företaget ägs av Finlands rikaste man, det drivs via bulvan i Strömsund och det kulle generera jobb till bygden, jo 2 st är anställda resten kommer från baltländerna.

http://www.op.se/jamtland/krokom/asling-kraver-ny-miljokonsekvensbeskrivning

http://www.op.se/jamtland/stromsund/fiskodlingen-maste-tommas

Polisanmälan

Försummar miljön

Drabbade vatten är Indalsälven Ångermanälven samt Faxälven.

1488469_10202853177352200_1439905113_n10720894_10202853170752035_1333885191_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.