Statliga Vattenfall anmäls för miljöbrott

Vattenfall har inte stängt av sina vattenkraftverk vid de tidpunkter som de är ålagda att göra. Nu har Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Vattenfall för miljö- och villkorsbrott.

I en dom i mark- och miljödomstolen från 2008 ålades Vattenfall AB att stänga av Bosgårdens kraftverk i Västra Götaland under 90 timmar fördelat på åtta tillfällen i september och oktober. Det har inte skett enligt Älvräddarna vid tre av fyra tillfällen i september och de har nu därför polisanmält Vattenfall för det.

logga

”Påverkar den biologiska mångfalden”

– Hur ska det kunna kontrolleras att det verkligen sker om Vattenfall hittar på egna regler och stänger av när det passar dem. Detta påverkar fiskbeståndet och hela den biologiska mångfalden i Storån kring Bosgårdens kraftverk, säger Per Persson Eckerström, vice ordförande Älvräddarnas Samorganisation till SVT Västnytt.

Läs hela texten Här

……………………………………………………………………………………………………………………………….

livet-under-ytan1

Fiskvandring – arter och drivkrafter ( länk)

Östersjöns omkringliggande länder har allvarliga problem med att bevara den biologiska mångfalden av våra de runt 255 fiskarter som finns i Östersjön .  52  av dem  lever  i våra sötvattensjöar,  varav 12 är lekvandrande mellan hav och sötvatten,  i strömmande vattendrag . Orsakerna till arternas nedgång kan variera. Industiellt överfiske, övergödning,  utsläpp, dammbyggnader och vattenkraft är några av orsakerna. Vi ser även att exploateringen av ny gruvdrift och nya  vattenkrafts-turbiner  och en oansvarig skogaverkning  påverkat  mångfalden negativt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_fiskfauna

Östersjön är ett känligt hav och  dess fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet.

Sötvattenfiskfaunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö. Några arter, exempelvishornsimpa och rödingar, levde nära iskanten vid senaste istiden och blev kvar som ishavsrelikter när isen försvann. Andra arter, exempelvis mört och löja kom in senare i avsmältningsskeendet. Vid tiden för Ancylussjön kom andra mer värmekrävande arter in.

Av Östersjöns fiskarter utgörs en tredjedel av marina fiskar, till exempel torsk och strömming, medan två tredjedelar är sötvattensfiskar, till exempel abborre. Några av östersjöarterna är anadroma eller katadroma. Faunan vid västkusten är präglad av faunan i östra delen av Atlanten. På västkusten finns en fast fauna av ca 110 arter där många är ovanliga.[källa behövs]

Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gös. Regnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.