Börje Salming sommarpratare 2014 LKAB tog hans far

Börje Salmings livsberättelse om livet och ishockey, jakt och fiske! gruvan som tog hans far, Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Källa:http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/397055?programid=2071

LKAB produktion av järnmalm uppgick till 25 miljoner ton 2013,  Kraftigt stigande produktion i Australien, den största exportören av järnmalm, bedöms bli en bidragande orsak bakom nedgångarna. UBS tror att överutbudet av järnmalm kan stiga till 154 miljoner ton 2014 från blott 24 miljoner 2013. Med dessa siffror kan man snabbt räkna ut att konkurrensen med malmen från Sverige och Norden ej kan mäta sig med jättar av det slaget, lägg till den globala marknaden som styrs av Kina och transporterna är betydligt lägre än från dom Svenska järnmalms gruvorna,  som dessutom producerar långt mer än vad som kan produceras här i norden. Vi kan se en sviktande marknad i en framtid då endast Europa är konkurrens kraftigt för LKAB. Frågan är hur länge Northland är utanför statens ägande? tror vi kan räkna med att LKAB kommer att tvingas ta över efter en sviktande marknad, Allt för att försvara industrin och jobben i Kaunisvaara. Maud Olofsson behöver vi väl knappast nämna i detta?

Fotograf Markku Nurmilampi

Fotograf Markku Nurmilampi

Gruvplaner krockar med stadsflytt

Frågan är hur LKAB planerar mitt i stadsflytt och nya gruvor, planerna är 3 nya gruvor och 700 nya jobb i en framtid, mitt i en svikande marknad. Enligt hörsägnen ställs LKAB:s 40 jurister mot statens jurister från HAV 2 st. Staten vs staten. Hotade vattendrag i berörda områden är Kaitumälv Torneälv samt Kalixälv gemensam nämnare för dom är skyddsvärda älvar som med moderna namn kallas för natura 2000 samt nationalälvar. Skyddet som en gång formades är som bortblåst med vinden. Hösten 1986 blev de norrländska älvarna skyddade enligt dåvarande naturresurslagen. Sex år senare stärktes skyddet när de blev klassade som nationalälvar.

Northland fuskar sig fram med ej uppfyllda krav på vattenrening utan några som helst åtgärder eller stopp i produktionen, besynnerligt i ett så modernt Sverige med dom absolut bästa mineral lagarna i världen. Lobbyismen lyser med sin närvaro och folket jublar över 10-15 års brytning.Vad gjorde länsstyrelsen?

Källa:http://kvikkjokk.nu/northland-sprider-gifter-till-tornealven/

Det spelar ingen roll att det är Sveriges modernaste gruva, byggd utifrån miljölagar som regeringen säger är världens starkaste. Förutom att Northlands gruva utanför Pajala är en ekonomisk flopp, är den nu också en ekologisk katastrof.
En miljon kubikmeter vatten med giftiga tungmetaller som nickel, kadmium, bly, koppar med mera rinner rakt ut från den havererade gruvdammen till Muonioälven och senare Torneälven, som är klassad som en nationalälv.

Foto: Peter Öhman

På myren Tapulivuoma vid Pajala som är av riksintresse, häckar pilgrimsfalk. Renskötsel har bedrivits här i hundratals år, men den är i ett slag spolierad för tid och evighet.

Foto: Peter Öhman

Det finns ingen hejd på hur mycket kortsynta lycksökare kan ställa till med.

Hur många gånger måste sådana här katastrofer gå i repris innan makthavarna vaknar?
Hur många katastrofer måste ske innan makthavarna inser att de är lurade?
När ska seriösa krav ställas på gruvnäringen?
När ska Minerallagen och Bergsstaten – rötterna till allt elände – skrotas?
När ska miljarderna plöjas ner i anläggningar som återvinner redan uppbrutna metaller istället för att totalsabotera känsliga myrkomplex, urskogar, sjöar och älvar?
När ska hållbara långsiktiga arbetstillfällen ges företräde framför engångsjobb?
När ska ILO 169 fastställas av Sveriges riksdag?
När ska parasiterandet av norra Sveriges samiska områden upphöra?

I fredags utsågs socialdemokraten Sven-Erik Bucht (S), tidigare kommunalråd i Haparanda, till ny landsbygdsminister, med ansvar för bland annat samiska frågor. Han säger nu att han är övertygad om att det finns plats för både fler renskötselföretag och fler gruvor.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5983245

Foto: Peter Öhman

Foto: Peter Öhman

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/ravaror/spar-kraftig-volatilitet-for-jarnmalmspriset-581731

https://www.lkab.com/sv/Alla-nyheter/Koncernnyheter/?ni=3675&c=&m=

http://www.vk.se/1277665/lkab-drar-igang-sparpaket

https://www.lkab.com/sv/Alla-nyheter/Koncernnyheter/?ni=6548&c=&m=

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.